Fem stora stenar träffade familjens tak.

Fem stora stenar träffade familjens tak. Foto: John Nordh/Privat

Boende trötta på stöket – vill se ytterligare åtgärder

Fick stenbumlingar kastade på taket

HOFTERUP/ÅLSTORP. Vid upprepade tillfällen har boende i byarna Hofterup och Ålstorp utsatts för skadegörelse mot sina fastigheter. Nyligen fick familjen Bahtsevani stenbumlingar kastade på sitt tak. "Bus är en sak men när det går över till skadegörelse går gränsen", säger Christel Bahtsevani.

Det var förrförra lördagen som Christel Bahtsevani och hennes man plötsligt hörde flera höga smällar. På marken marken framför deras hus upptäcktes strax därefter fem stora stenbumlingar.

– De har hänt tidigare att ungdomar kastat småsten på vår fastighet, men det här är något helt annat. Stenarna som kastades denna gång var stora som min knutna näve och skulle kunna orsaka stor skada på taket. Jag tror inte att ungdomarna förstår vilka konsekvenser det här kan medföra och hur mycket det kostar att reparera eventuella skador, säger Christel. som polisanmält händelsen.

– Det känns tråkigt att behöva koppla in polis, men samtidigt är det viktigt att det finns en anmälan om det blir ett försäkringsärende.

Det är inte första gången som boende i området utsätts för skadegörelse. Flera händelser har rapporterats under året.

– Det är allt från stenkastning till soptunnor som kastas runt. Det återkommer relativt regelbundet, framförallt i samband med kortare skollov, berättar Christel, vars teori är att de skyldiga är yngre tonåringar.

– De äldre kan ta sig härifrån på ett annat vis medan de yngre är kvar i byn utan så mycket att göra. För att få bukt med detta tror jag att det skulle behövas mer sysselsättning för unga i byn, säger hon.

Förutom preventivt arbete i form av ökad aktivitet och samtal, tror Christel även att byn hade mått bra av ökad polisnärvaro.

– Närpoliserna är viktiga. Bara att de syns i byn och får en relation till ungdomarna har en lugnande effekt.

Mikael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge, bekräftar att det från och till varit oroligt i området.

– Det går i vågor. Tidvis har vi haft en del anmälningar kring just Skönadalsskolan både med raketskjutning och fortkörning, berättar han.

Samtidigt ser kommunpolisen inte att det skulle vara större problem i Hofterup än på andra platser i kommunen.

– Samtidigt om vi ser detta över tid kan vi se liknande problem även på andra platser i kommunen. Detta med all respekt för att de som utsätts upplever det som ett stort bekymmer. Vi försöker fördela de resurser vi har och vara på plats ute i byarna så mycket detta medger. Vi har även en god dialog och informationsutbyte med såväl skolorna som fritidsgårdarna när det gäller möjligheten att komma till rätta med den här typen av händelser.

Publicerad 13 December 2019 00:00