Maja Arvidsson och Albert Sundelius på Aktivitet förebygger.

Maja Arvidsson och Albert Sundelius på Aktivitet förebygger. Foto: Martin Wingren

De vill förebygga barns ohälsa

Aktivitet förebygger får allt större spridning

ÄNGELHOLM.

Det började för tio år sedan med 65 barn. Nu omfattar Aktivitet förebygger alla grundskolor i Ängelholm och kommuner runt om i landet inspireras av konceptet, som ska främja barns hälsa och självförtroende.

Av
Martin Wingren

Maja Arvidsson, då idrottslärare, tog initiativ till Aktivitet förebygger år 2009. Nu omfattar det alla tio grundskolor i Ängelholm och runt 500 elever, med ett övergripande mål att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa.

– Jag såg ett behov av att förbättra barns hälsa, det är ännu viktigare i dag med digitaliseringen som har lett till fler stillasittande barn, säger Maja Arvidsson.

Rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar att den psykiska ohälsa bland barn och unga ökar. Ett problem som kommuner runt om i landet borde ta tag i, menar hon och kollegan Albert Sundelius som också arbetar med Aktivitet förebygger.

– Det är alarmerande siffror som måste tas på allvar, säger Maja Arvidsson.

–När Barnkonventionen blir lag i januari 2020 så är Aktivitet förebygger ett svar på hur kommuner kan ta sig an det, inflikar Albert Sundelius.

De båda berättar att de brinner för att motverka ohälsan och ser att insatserna ger effekt. Något som också uppmärksammats allt mer på sistone, inte minst genom samarbetet med kronprinsessparet via Generation Pep. Aktivitet förebygger var inbjudna till Pep Forum 2018 och efter det ville kronprinsessan Viktoria komma på Ängelholmsbesök för att se verksamheten på nära håll.

Maja Arvidsson och Albert Sundelius på Aktivitet förebygger.

Maja Arvidsson och Albert Sundelius på Aktivitet förebygger. Foto: Martin Wingren

– Det gör att fler vet om att vi finns och hur vi arbetar, vi fick ett genomslag där. Aktivitet förebygger är ett unikt samarbete mellan kommun, socialtjänst, civilsamhälle och näringsliv, en modell där vi arbetar tillsammans vilket är framgångsreceptet, säger Maja Arvidsson.

Genom medel från olika stiftelser så möjliggörs en satsning på alla barn i Ängelholm, oavsett olika förutsättningar och bakgrund.

– Vi får också en möjlighet att hjälpa fler barn som annars inte skulle komma ut i föreningslivet, vi kör dem till träningen och köper utrustning om det behövs. Vi måste försöka minska klyftorna i samhället, säger Maja Arvidsson.

– Pengar som vi får från stiftelser eller privatpersoner är öronmärkta till det ändamålet så de hjälper verkligen, säger Albert Sundelius.

Aktivitet förebyggers genomslag har gjort att allt fler kommunen kommit på studiebesök.

– Vi skulle behöva vara en person till, vi ska både hinna med att åka ut och tala men även arbeta i verksamheten.

Publicerad 04 December 2019 08:00