Mannens intrång var en oförutsedd händelse som visar att säkerheten brister på anstalten. Nu föreslår utredaren att detta åtgärdas.

Mannens intrång var en oförutsedd händelse som visar att säkerheten brister på anstalten. Nu föreslår utredaren att detta åtgärdas. Foto: André Kvist

Efter "ovanliga" intrånget – anstalten föreslås få starkare säkerhet

Vakterna missade mannens rop på hjälp

YSTAD.

Efter att en kraftigt berusad man tagit sig in på Ystad anstalts område har händelsen utretts. Kriminalvårdens utredare föreslår att anstalten förstärker det tekniska och fysiska skyddet. Samtidigt har man sett över personalens agerande vid händelsen och lovordar. "Det ska inte gå att klättra över en körgrind", står det i utredningen.

Av
André Kvist

Det var den 25 augusti som en väldigt berusad ung man tog sig över en grind på anstaltens område. Hans fastnade sedan i en bilsluss där han omtöcknad blev liggande tills en polispatrull uppmärksammade Kriminalvårdens personal.

Mannen undkom med nöd och näppe allvarliga skador. Han föll från en concertina inne i slussen och landade upprätt efter att ha först hamnat upp och ner, detta genom att gripa tag i grinden och vända sig om. Polisen bedömer att hade han fallit med huvudet först ner i asfalt kunde det resulterat i allvarliga skador.

Upprepade gånger ropade mannen på hjälp och personalen hörde detta men kunde inte lokalisera varifrån det kom. Initialt misstänkte man att det var någon intagen som ropade. Knappt en halvtimme senare upptäcker en polispatrull mannen i slussen och larmar personalen på anstalten. Han plåstras om och omhändertas enligt LOB, skadorna var turligt nog inte allvarliga.

Mannen som fastnade i slussen är misstänkt för olaga intrång, utredningen är ännu inte färdig.

Kriminalvården har nu gjort en internutredning av händelsen. Den är "ovanlig" skriver man och redogör för mannens extremt berusade tillstånd. Man misstänker inte att det ska ha att göra med något fritagningsförsök trots att denna känner en intagen. Oavsett mannens tillstånd ser man allvarligt på händelsen.

Anstalten har säkerhetsklass 2 med 65 kvinnliga intagna. Att en person kan klättra in i bilslussen utan att personalen upptäcker detta är en brist i säkerheten. Man förslår därför att ytterligare åtgärder tas för den fysiska och tekniska säkerheten på anstalten. Exempelvis nämner man i utredningen stängsel, betongfundament mot motoriserat intrång och kompletterande perimeterskydd.

"Utgångspunkten måste vara att det inte ska gå att klättra över en körgrind. Och, om någon mot all förmodan lyckas med det, ska den personen upptäckas av personal i tjänst", står det i utredningen.

Personalens agerande har utretts och man ser inga fel eller misstag i deras agerande. Tvärtom lovordar man en anställd som misstänkliggjorda polisbilen inledningsvis.

"Utredaren menar att den inställningen tyder på ett högt säkerhetsmedvetande hos anstalten Ystads personal."

Publicerad 03 December 2019 13:10