Foto: André Kvist

Skolinspektionen kräver åtgärder efter avslöjandet av Ystadbarnens isolering

"I detta ansvar ingår att alltid utreda"

YSTAD.

Skolinspektionen har granskat ärendet med de fem syskon som under närmare ett årtionde isolerades från samhället och inte gick i skolan. Myndigheten förelägger nu Ystad kommun att vidta åtgärder utifrån sitt ansvar som hemkommun.

Av
André Kvist

I juni startade Skolinspektionen en granskning av ärendet med de syskonskara som inte fått rätt till skolgång. Ystad kommun hade då år efter år godtagit föräldrarnas förklaring att barnen undervisades på distans av en amerikansk skola men uppgifterna kontrollerades först efter nio år.

När det hela uppdagade tog sig polis och socialtjänst till bostaden. Väl där omhändertogs fyra av de fem barnen omedelbart. Situationen beskrevs som ren misär av tjänstpersonerna i rapporten.

Skolinspektionen har efter att ha granskat ärendet i närmare ett halvår funnit skäl att förelägga Ystad kommun. Senast den 24 januari nästa år ska kommunen vidta åtgärder utifrån sitt ansvar som hemkommun se till att alla barn får föreskriven utbildning.

"I detta ansvar ingår att alltid utreda så att det finns ett tillräckligt underlag inför ett ställningstagande till om elever varaktigt vistas utomlands och därmed inte omfattas av skolplikt", skriver myndigheten.

Man har tittat på en lång tidsperiod. Från augusti 2007 då det äldsta barnets skolplikt trädde i kraft, till augusti 2018 då fyra barn omhändertogs. Mellan den 27 mars 2010 och 12 juni 2011 var barnen inte folkbokförda i Sverige och denna period har inte granskats.

Rätten till utbildning är en grundläggande rättighet och ett ansvar som vilar på hemkommunen att se till. Skolinspektionen framhåller att varje signal om att en elev inte längre vistas utomlands behöver tas på allvar och utredas oavsett när under året kommunen får kännedom om detta.

Utredningen har inte visat att Ystad kommun brutit mot bestämmelserna avseende anmälan till socialtjänsten.

Publicerad 28 November 2019 00:00