Mannen från Burlösv kommun döms till sex månaders fängelse. Domen kommer att bli vägledande under framtida rättegångar gällande brott mot rekryteringslagen.

Mannen från Burlösv kommun döms till sex månaders fängelse. Domen kommer att bli vägledande under framtida rättegångar gällande brott mot rekryteringslagen. Foto: Polisen (bild som mannen själv lagt upp på Facebook)

Uppmanade andra att skicka pengar till IS – HD fastställer dom mot 37-åring

Kommer att bli vägledande

BURLÖV. En 37-årig man från Burlövs kommun döms till ett halvårs fängelse för att ha uppmanat andra att skicka pengar till terrorsekten IS i krigets Syrien. Det står klart sedan Högsta domstolen (HD) slagit fast hovrättens överklagade dom.

Både tingsrätt och hovrätt har tidigare dömt mannen till sex månaders fängelse. Båda instanserna anser att det är ställt bortom rimligt tvivel att 37-åringen via Facebook uppmanat personer att skänka pengar till Islamiska staten och Jabhat al-Nusra under Syrienkriget. Både EU och FN har terrorstämplats de två organisationerna. Den senare av dem heter i dag Jabhat Fateh al-Sham och utgör en gren av al-Qaida.

Burlövsbon själv nekar till brott och anser att det inte borde vara olagligt att uppmana andra att skänka pengar till en stridande part i ett krig.

Högsta domstolen beslutade att pröva huruvida gärningarna var brottsliga enligt den nya rekryteringslagen. Nu står det klart att den högsta instasen fastställer domen.

HD gör bedömningen att det inte går att skilja mellan vad som är finansiering av vapnen som används mot fiendestyrkorna i kriget och vapnen som används för terrorhandlingar mot civila.

"När medel går till grupper som Jahbat al-Nusra och Islamiska staten, är det inte möjligt att särskilja finansiering av vapen till fronten från finansieringsstöd till vapen som används i andra delar av dessa organisationers krigföring och som regelmässigt innefattar terrorhandlingar mot civila. De offentliga uppmaningarna att ge pengar eller annan egendom till Jahbat al-Nusra och Islamiska staten för att möjliggöra vapeninköp måste därför ses som en offentlig uppmaning att begå särskilt allvarlig brottslighet", står det att läsa i domen.

Fallet kommer att bli vägledande under framtida rättegångar.

Publicerad 13 November 2019 11:30