Godset Trolle Ljungby.

Godset Trolle Ljungby. Foto: Mostphotos.com

Greve sålde godsets jakträttigheter – får rätt

Kritiseras hårt av sin efterträdare

KRISTIANSTAD. När greven Hans Gabriel Trolle Wachtmeister sålde jakträttigheterna för godset Trolle Ljungbys marker ifrågasattes rätten till beslutet av hans efterträdare. Nu står det klart att greven får sälja rättigheterna.

Av
Matilda Sädås

Sedan den 96-årige greven Hans Gabriel Trolle Wachtmeister sålde jakträttigheterna för godset Trolle Ljungbys marker i Kristianstad har kritiken från hans efterträdare inte låtit vänta på sig.

Såväl Claës Wachtmeister som hans son Carl-Fredrik Wachtmeister har uttryckt sitt missnöje över den nuvarande grevens beslut. Kritiken har handlat om de två jakträttsavtal som greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister på eget bevåg låtit teckna med godset jägare Linus Larsson.

Avtalet ger Linus Larsson ensamrätt till jakt på marken i 20 år och är värt miljontals kronor eftersom han i sin tur får arrendera ut marken i andra hand, något som Kvällsposten tidigare rapporterat om.

Enligt de båda efterträdarna innebär avtalet en mångmiljonförlust för godset. Claës Wachtmeister har tidigare sagt att det är ”till skada för efterträdarens intressen” och hans son har uttryckt oro för att greven ska ha ”lurats att skriva på” avtalet.

Greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister anser däremot att ”en eventuell efterträdare går händelserna i förväg” och ångrar inte sitt beslut.

Huruvida greven haft rätt att sälja någonting som tillhör godset har också det omtvistats. Eftersom Trolle Ljungby är ett fideikommiss – alltså en egendom som måste gå i arv enligt en viss ordning – är greven inte ägare till godset, utan endast innehavare med nyttjanderätt på livstid.

Ärendet har behandlats av Fideikommissnämnden i Stockholm som nu konstaterar att greven disponerar egendomen som han vill under sin livstid och därmed haft rätt att sälja jakträttigheterna.

Vad som händer med avtalet när Hans Gabriel Trolle Wachtmeister inte längre finns är dock oklart.

Publicerad 12 November 2019 07:00