Petar Belopoljac och Göran Pripp på Närdala koloniområde.

Petar Belopoljac och Göran Pripp på Närdala koloniområde tycker inte att kommunens avgiftshöjning står i proportion till skötslen av området. Foto: Lena Karlsson

Höjd avgift faller inte i god jord på kolonilotten

Stark kritik mot kommunens skötsel av Närdala koloniområde

LOMMA. För att täcka kostnaderna för skötseln planerar kommunen att höja avgiften på Närdala koloniområde. Det faller inte i god jord hos flera som hyr en lott idag.

Av
Lena Karlsson

Som Lokaltidningen nyligen rapporterat om höjer kommunen avgiften för lotterna i Närdala koloniområde.

– Det här är ett ypperligt ställe att odla på. Det går nog inte att komma mer på landet i Lomma än så här, säger Göran Pripp som just håller på att slutföra höstgrävningen.

Han reagerar mot påståendet från kommunen att avgiften inte skulle ha höjts sedan 1991.

– Det stämmer inte.

Även Petar Belopoljac, som också hyr en lott på området, reagerar mot att kommunens höjning av avgiften.

– De kunde väl ha pratat med oss först, säger Petar Belopoljac.

En annan sak han reagerar starkt på är att kommunens kostnader för att utomstående dumpar kylskåp och annat avfall på området.

– Det är väl inte en kostnad som vi som hyr kolonilotter ska betala genom avgiften. Det är ju inte vårt fel om andra slänger saker här.

Han har en hel del att anmärka på kommunens skötsel av området.

– Den skrapning som görs bidrar bara till att stora stenar kommer upp på vägen så att det blir svårt att cykla, säger han.

De har också nyligen haft problem med en vattenfylld väg som kommunen fyllde igen med stenar för att stoppa flödet.

– Men det hjälpte inte så vi fick fixa det själva genom att gräva ett hål så att vattnet kunde rinna bort från vägen, säger Petar Belopoljac.

Petar Belopoljac och Göran Pripp på Närdala koloniområde.

Petar Belopoljac och Göran Pripp på Närdala koloniområde. Foto: Lena Karlsson

En annan odlare reagerar på att det finns många odlingslotter som inte är välskötta i området. Han ställer sig kritisk mot kommunens motto att hellre fria än fälla när det gäller skötseln av kolonilotterna.

– Koloniområdet kunde vara en oas för många om kolonilotterna var välskötta och kommunen hade skött förvaltningen på ett riktigt sätt. Personerna som arrenderar kolonilotterna hade säkert varit beredda att betala något mer i arrende om området var välskött och om de haft någon kanal att framföra förslag eller eventuella synpunkter genom, skriver han.

På kritiken om att skrapningen av vägen inte gjorts på rätt sätt svarar exploateringsingenjör Torsten Lindh:

– Är det så att det inte har gjorts på rätt sätt så att stora stenar kommit upp får vi titta på det och göra om det. För så ska det inte vara. Tanken är ju att vägen ska förbättras så att alla hål fylls igen så att vägen blir jämn.

Problemet med den vattenfyllda vägen som kolonisterna själva har åtgärdat känner Torsten Lindh inte till.

Tycker du att det är rimligt att de som hyr en kolonilott ska betala för om någon annan slänger kylskåp eller annat skräp i området?

– Jag kan förstå att de tycker att det är orättvist, men det blir ändå en kostnad som belastar området, även om det inte är de som har slängt skräpet där.

Angående önskemålet om en kanal att framföra synpunkter på hänvisar Torsten Lindh till LUKAS, kontaktcenter eller till honom själv och hans kollegor.

– Vi är tre stycken här som kan svara på frågor så det är bara att ta kontakt med oss.

Får ni in många synpunkter?

– Vi har en del om att ogräs kommer in från andra kolonilotter som inte sköts så bra, men vi kan inte göra annat än att påpeka. Vi kan inte heller förbjuda någon att hjälpa sin granne. Men vi arbetar med en lösning på problemet.

Publicerad 11 November 2019 00:00