PRO har samlat in namn mot kommande besparingar inom äldreomsorgen. Från vänster Gun-Britt Bergman, Roland Andersson, Om Nilsson, Laila Hansson, Lars Olle Tuvesson, Inga Olsson, Lars Johansson och Lars Stenberg.

PRO har samlat in namn mot kommande besparingar inom äldreomsorgen. Från vänster Gun-Britt Bergman, Roland Andersson, Om Nilsson, Laila Hansson, Lars Olle Tuvesson, Inga Olsson, Lars Johansson och Lars Stenberg. Foto: Martin Wingren

Oro bland pensionärer när det ska sparas in på trygghetsvärdar

ÄNGELHOLM.

I de blågrönas budget för 2020 sätts det stopp för trygghetsvärdar, anställda på trygghetsboende som anordnar sociala aktiviteter för de äldre. Något som fått pensionärer att samla in namnunderskrifter i protest.

Av
Martin Wingren

Trygghetsvärdarna på Willan och Kastanjelunden kommer att beröras, enligt de blågrönas budgetförslag som ska upp i kommunfullmäktige den 11 november. Ett belopp om 1,68 miljoner kronor är tänkta att sparas när de kommunala trygghetsvärdarna omvandlas till vård- och omsorgspersonal.

Att det inte ser ut att bli någon fortsättning för trygghetsvärdarna har fått PRO att gå i taket och för att stötta både de boende och personalen på boendena så har de lämnat in en namnlista till kommunen i protest.

– Man blir arg när man hör om det, säger Gun-Britt Bergman som är vice ordförande i PRO Ängelholm.

– Vi ville ställa upp och stötta personalen, säger ordföranden Lars Stenberg som tycker att det sparas inför mycket på de äldre i kommunen.

De uttrycker oro för att många äldre blir sittande ensamma inne på sina rum.

– Trygghetsvärdarna anordnar sociala aktiviteter som skapar gemenskap, bingo och kafé, det är viktigt. Vi hoppas att politikerna tänker till, säger Lars Stenberg.

Namninsamlingen har inte gett någon respons från politiken men engagemanget vid namninsamlingen har varit stort, berättar Inga Hansson som höll i den.

– Alla jag träffade tyckte det var för jäkligt, säger hon.

Ingela Sylwander (M) är ordförande i nämnden för omsorg och stöd. Hon säger att hon har full förståelse för oron och farhågorna kring besparingarna.

– Egentligen är det ett beslut som togs redan 2015 i kommunfullmäktige, att fastighetsägare skulle få sponsring för kostnaderna för trygghetsvärdar och att detta skulle vara i fyra år. Och där är vi nu, så detta är inget nytt beslut, säger ordföranden.

Samtidigt finns det inte medel att fortsätta med sponsringen från kommunens sida, menar Ingela Sylwander.

– Det är klart att vi tittat på det och egentligen skulle vilja behålla allt där vi tvingas göra besparingar. Men kommunen har tyvärr inte den ekonomin som det ser ut nu, säger hon.

Samtidigt hoppas hon på att det kan bli någon annan lösning, att fastighetsägarna kan hitta andra sätt att finansiera verksamheten.

Vad säger du kring oron att sociala aktiviteter för de äldre blir färre?

– Jag har full förståelse för oron och de farhågor som finns, det har betytt mycket för de boende. Kommunen har träffpunkter som de får komma till men då är det klart att de måste ta sig dit själva. Jag hoppas att man hittar någon lösning för att ha kvar trygghetsvärdar men det kan inte bli i den formen som det är i dag med bidrag från kommunen, säger Ingela Sylwander.

PRO har samlat in namn mot kommande besparingar inom äldreomsorgen. Från vänster Inga Olsson, Lars Johansson, Roland Andersson, Om Nilsson, Laila Hansson, Lars Olle Tuvesson, Gun-Britt Bergman och Lars Stenberg.

PRO har samlat in namn mot kommande besparingar inom äldreomsorgen. Från vänster Inga Olsson, Lars Johansson, Roland Andersson, Om Nilsson, Laila Hansson, Lars Olle Tuvesson, Gun-Britt Bergman och Lars Stenberg. Foto: Martin Wingren

Publicerad 10 November 2019 00:00