Kvinnans ettåriga dotter skadades två gånger på kort tid på förskolan. Först skrapade hon upp pannan när hon blev omkullknuffad, och kort därefter slog hon ut en tand.

Kvinnans ettåriga dotter skadades två gånger på kort tid på förskolan. Först skrapade hon upp pannan när hon blev omkullknuffad, och kort därefter slog hon ut en tand. Foto: Privat

Ettåring skadad två gånger på förskolan: "Personalen har ingen koll"

Chef hänvisar till sekretess

HYLLIE.

Uppskrapad panna och en utslagen tand. Inom loppet av två månader har kvinnans ettåriga dotter skadats i förskolan. ”Personalen har ingen koll på barnen och där verkar inte finnas någon pedagogisk verksamhet över huvud taget”, säger hon.

Av
Markus Celander

Första gången knuffades dottern omkull av ett annat barn och skrapade upp pannan. Andra gången klättrade flickan uppför en klädhängare för att komma åt sin napp som hängde där, men föll till golvet och slog ut en tand.

– Båda gångerna har personal varit i närheten och sett det utan att ingripa. De säger bara att det går så snabbt. När min dotter föll från klädställningen fanns en i personalen alldeles i närheten, hon höll på att klä på ett annat barn och fortsatte med det trots att hon såg att min dotter klättrade.

Kvinnan har även en femårig dotter på samma förskola i Hyllie och vill nu att de båda ska flytta till en annan förskola.

– Jag har erbjudits en annan plats åt min ettåring men tackat nej då mina döttrar är trygga vid att vara tillsammans, och jag vill inte skilja dem åt. Men svaret jag har fått från förskoleförvaltningen är att det inte är någon idé att flytta min äldsta dotter eftersom hon ska börja förskoleklass nästa höst.

En annan anledning till att kvinnan vill att hennes döttrar flyttar till annan förskola är att förskolan de går på nu har blandade åldersgrupper, något hon menar missgynnar barnen, och främst då de äldre.

– En ettåring och en femåring har olika behov. Personalen måste lägga mer tid på ettåringarna, och femåringarna får sköta sig själva i högre grad.

Någon undervisande verksamhet har hon aldrig sett skymten av, utan barnen far runt och leker fritt.

– Jag har frågat personalen hur de till exempel inkluderar räkning i leken, men har aldrig fått något riktigt svar.

Kvinnan har vid tre tillfällen bett om möte med ledningen på förskolan för att diskutera dotterns olyckor men fått nej varje gång.

– I stället har de hänvisat mig till personalen på min dotters avdelning. Men jag har inget förtroende för personalen och känner inte att mina barn är i trygga händer. Jag känner mig orolig och osäker när jag lämnar dem på förskolan.

Biträdande förskolechefen för den aktuella förskolan skriver i ett mejl till Lokaltidningen:

”Tyvärr kan inte jag kommentera barn som finns i vår verksamhet på grund av sekretess. Vid klagomål från vårdnadshavare finns det rutiner på hur vi ska hantera dessa. Klagomålen utreds och åtgärder sätts in. Det sker alltid.”

Publicerad 06 November 2019 08:00