Händelsen blir nu ett ärende för åklagarmyndigheten efter att Arbetsmiljöverket gjort en åtalsanmälan, genrebild.

Händelsen blir nu ett ärende för åklagarmyndigheten efter att Arbetsmiljöverket gjort en åtalsanmälan, genrebild. Foto: Adobe Stock.

Reklaminspelning i Skåne anmäls för barnarbete

Två minderåriga medverkade trots att tillstånd saknades

ÖSTERLEN.

En reklaminspelning i somras gick inte rätt till enligt Arbetsmiljöverket. Två barn under 13 år deltog utan att det fanns tillstånd. Myndigheten menar att det är ett brott mot arbetsmiljölagen och åtalsanmäler händelsen.

Av
André Kvist

I början av juli utförde ett Stockholmsföretag en reklamfilmsinspelning utanför Kivik. Två barn under 13 år medverkade vid inspelningen och agerade framföra kameran.

Först den 28 augusti inkom en ansökan om tillstånd från företaget att anlita två minderåriga. Arbetsmiljöverket har nu synat ansökan och anmäler händelsen som ett brott mot arbetsmiljölagen. Myndigheten är av den meningen att en sådan ansökan inte kan göras i efterhand.

Företaget skriver i sitt yttrande att barnens föräldrar var statister och barnen ville medverka. Det handlade om en kort sekvens som tog mindre än en halvtimme att filma. I slutet på augusti ska man sedan ha uppmanats att göra en ansökan i efterhand i kontakt med Arbetsmiljöverket.

"Jag blev ombedd att göra denna ansökan i efterhand då det ej var planerat att de ansökande (barnen) skulle medverka under inspelningen."

Hos myndigheten finns inga anteckningar om att denna korrespondens. Man konstaterar att tillstånd inte kan ges i efterhand. I sin bedömning skriver Arbetsmiljöverket att företaget har brutit mot arbetsmiljölagen genom att anlita minderåriga under 13 år.

Nu har man skicket anmälan vidare till Åklagarmyndigheten som ska bedöma om det finns belägg för eventuella strafföreläggande, stämningsansökan och dom.

Publicerad 10 October 2019 10:00