På fastigheten står ett hus från 1930-talet som övergavs under 1980-talet. När fastighetsägaren köpte fastigheten 1991 så rustades en skånelänga upp till fritidshus medan det stora huset fungerade som förråd.

På fastigheten står ett hus från 1930-talet som övergavs under 1980-talet. När fastighetsägaren köpte fastigheten 1991 så rustades en skånelänga upp till fritidshus medan det stora huset fungerade som förråd. Foto: André Kvist/ Mostphotos.

Kommunen anmäls för "hemliga" tillsynsbesök

JO ska granska händelserna för andra gången

TOMELILLA.

Än en gång har byggnadsnämnden och bygglovschefen i Tomelilla kommun JO-anmälts i samband med ett tillsynsärende. Denna gång menar anmälaren att kommunen brustit i sin myndighetsutövning genom att bland annat dyka upp oanmälda för att fotografera fastigheten.

Av
André Kvist

Anmälan gäller ett tillsynsärende från 2017 rörande en, i kommunens mening, vanvårdad fastighet i Tomelilla kommun. På fastigheten står bland annat ett hus från 30-talet som stod övergiven under många år innan den nuvarande fastighetsägaren köpte loss den.

Ärendet upprättades 2017 efter att bygglovschefen Ingrid Järnefelt fått upp ögonen för fastigheten. Flera brister konstaterades i underhållet, vilket fastighetsägaren informerades om.

Fastighetsägaren bestred dock kommunens anmodan. Hen menade att det gjordes löpande underhåll på fastigheten och delade därmed inte kommunens bild om att det krävdes tvångsåtgärder.

Det som från början varit ett rutinärende utvecklade sig till en infekterad tvist mellan parterna.

LÄS MER: "Det var mycket obehagligt att ha ett tillsynsärende liggande"

I april 2018 anmälde en anhörig till fastighetsägaren bygglovschefen till Justitieombudsmannen för att ha vilselett nämnden, men utredningen lades ner.

Sedan dess har Länsstyrelsen kopplats in i ärendet. I februari i år upphävde myndigheten merparten av de åtgärdsförelägganden som kommunen riktat mot fastighetsägaren. Samtidigt som de kritiserade nämndens otydlighet.

Trots det ska nämnden, enligt anmälaren, inkommit med ett nytt åtgärdsföreläggande med identiska krav så sent som i augusti.

Nu JO-anmäls bygglovschefen Ingrid Järnefelt och bygglovsnämnden på nytt. Denna gång för att kommunen enligt anmälaren gjort "hemliga" tillsynsbesök där de fotograferat huset och tomten.

"Inte en enda gång hade nämnden hört av sig i förväg eller aviserat tillsynsbesök och inte heller hade nämnden en enda gång hört av sig i efterhand och meddelat att de varit där", skriver anmälaren.

"Jag trodde inte i min vildaste fantasi att en myndighet (byggnadsnämnden red.anm) kunde bete sig så. På det hela taget verkar det vara en dysfunktionell organisation som inte kan rätta till fel eller ens följa de mest grundläggande principerna för rättssäkerhet."

Byggnadsnämnden i Tomelilla ska uppemot elva gånger har fotograferat hus och trädgård utan fastighetsägarens vetskap eller tillåtelse, enligt anmälan.

Byggnadsnämnden i Tomelilla ska uppemot elva gånger har fotograferat hus och trädgård utan fastighetsägarens vetskap eller tillåtelse, enligt anmälan. Foto: André Kvist.

Anmälaren anser även att nämndens dokumentation varit bristfällig och att bygglovschefen varit jävig.

Bygglovschef Ingrid Järnefelt vill inte kommentera denna andra anmälan utan hänvisar till samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius.

– När nämnder och handläggare arbetar med myndighetsutövning så händer det att verksamheten blir JO-anmäld eller anmäld till annan statlig verksamhet, säger han.

Varför har det skett "hemliga" tillsynsbesök utan fastighetsägarens kännedom?

– Verksamheten har möjlighet till oanmälda tillsynsbesök. Man kan även informera fastighetsägaren i förväg att man avser komma på besök, säger Niklas Sommelius.

Detta menar anmälaren inte stämmer med Boverkets rekommendationer som gör gällande att "det är lämpligt att i god tid informera ägaren eller den som har nyttjanderätt".

JO ska nu besluta om man som tidigare ska avskriva anmälan eller gå vidare. Kommunen avvaktar detta beslut, berättar samhällsbyggnadschefen.

Publicerad 10 October 2019 07:51