Foto: Arkivbild

Avled efter 18 timmar på akuten – brist på vårdplatser kan ha bidragit

Sjukhuset har anmält händelsen

LUND. En svårt sjuk man i 70-årsåldern avled efter efter 18 timmar på akuten. Sjukhuset har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg då bristen på vårdplatser kan ha bidragit till mannens död.

Först efter 18 timmars väntan på akutmottagningen i Lund flyttades mannen till en annan avdelning. Det var dock inte den avdelning som han egentligen behövde komma till då den för tillfället var full.

Efter några timmar på den lägre vårdnivån konstaterade personalen att mannen behövde mer avancerad vård än vad de kunde ge, men innan mannen hann flyttas till rätt avdelning fick han hjärtstillestånd och avled.

Sjukhuset anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt anmälan är det inte fastställt att mannen hade kunnat räddas även om han fått plats på rätt avdelning direkt, men orsaken till dödsfallet bedöms ändå vara brist på vårdplatser.

Då sjukhuset vidtagit åtgärder för att frigöra vårdplatser bedömer IVO att vårdgivaren utrett saken tillräckligt och vidtagit nödvändiga åtgärder. De avslutar därmed ärendet.

LÄS MER: Sjuksköterskor protesterar: "Sommaren 2019 har varit katastrof"

Publicerad 10 October 2019 12:39