Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Ny inspektion: Hittade fläskbaggar, flugor och larver

"De har inte fått öppna restaurangen igen"

HELSINGBORG.

Nyligen stängde miljökontoret en kebabverksamhet som bland annat hade döda insekter och maskar på golvet och möglig mat. Nu har en ny inspektion gjorts. Denna gång hittades fläsbaggar och larver.

Av
Felix Alnemark

– De har inte haft öppet alls. Till nästa kontroll sa de själva att vi kunde komma för att det gjort färdigt allt, säger miljöinspektör Cathrine Berg.

Men att allt nu skulle vara frid och fröjd var inte fallet. Nu hittades flugor och fläskbaggar (även kända som fläskängrar) som lever på torkat kött.

Men det visade även fler brister. Livsmedel hade kylts ner och fryst in utan kontroll på tider och temperaturer. Det saknades också märkning av köttfärsen och var den är slaktad.

Rutiner för rengöring saknades och det var smutsigt i kylar, golv och på inredning. Mat förvarades i en källare som inte är godkänd för livsmedel. Personalen kritiserades för bristande personlig hygien och kunskaper i livsmedelshygien. Mat förvarades i plastpåsar som inte var godkända för livsmedelshantering.

Restaurangen fick nu ett nytt förbud att driva livsmedelsverksamhet. Nu är det upp till restaurangen att höra av sig till nästa gång de vill ha besök av miljökontoret innan de eventuellt kan tända kebabgrillarna igen.

Varför skriver vi inte vem det är?

Namnpublicering av enskilda personer och företag är en svår fråga eftersom det kan innebära risk för publicistisk skada. Å andra sidan ska man också ta hänsyn till det som vi inom svensk press kallar allmänintresse.Lokaltidningen gör alltid en bedömning i det enskilda fallet. Den här gången har vi valt att inte namnge verksamheten eftersom den är nedstängd, och därmed inte utgör någon direkt hälsofara för konsumenter.

Publicerad 20 September 2019 11:25