Vid inspektionen den 14 augusti syntes att hästens hovar inte skötts om på länge. De var långa och ojämna i kanterna.

Vid inspektionen den 14 augusti syntes att hästens hovar inte skötts om på länge. De var långa och ojämna i kanterna. Foto: länsstyrelsen

Övergiven häst omhändertagen: "Inte som en sommarkatt precis"

Ägaren har varit i princip omöjlig att nå

LANDSKRONA/KÄVLINGE

. Hästen stod till synes övergiven i hagen i Kävlinge kommun. Ovårdade hovar och en hudinflammation var tecken på bristande djurhållning. Ägaren, bosatt i Landskrona, gick inte att nå. Nyligen beslutade länsstyrelsen att hästen omedelbart skulle omhändertas.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det var i början av juli som länsstyrelsen fick den första av flera anmälningar om att hästen inte fick daglig tillsyn. Länsstyrelsen försökte då kontakta ägaren, bosatt i Landskrona, via telefon och sms. Kontaktförsöken förblev obesvarade och några dagar senare gjorde myndigheten ett försök att kontrollera hästen – utan att hitta den.

Den 14 augusti gjordes ett nytt försök, efter att fler anmälningar kommit in, och denna gång gick det bättre. Djurskyddsinspektören kunde konstatera att djuret var normalviktigt, med tecken på försummad djurhållning.

– Grundproblemet var att hästen var övergiven, ägaren hade inte varit där på över en månad enligt anmälan, säger Emma Jönsson, som är djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen.

– Hovarna var långa och ojämna med behov av verkning.

Vad är det för något?

– Det är när man filar ned dem så de blir jämna och får rätt längd.

På två av benen hade hästen även begynnande mugg, en typ av hudinfektion.

– Det är något som kan uppstå om hästen långvarigt är blöt eller smutsig, berättar Emma Jönsson.

Endast en gång har ägaren hört av sig till länsstyrelsen, och då med ett sms.

– Det handlade helt enkelt om att ägaren inte ville att vi skulle omhänderta hästen, säger Emma Jönsson.

Efter det blev ägaren åter okontaktbar.

Hästen, som gått på bete med andra hästar, var varken över- eller underviktig när länsstyrelsen gjorde sin inspektion.

Hästen, som gått på bete med andra hästar, var varken över- eller underviktig när länsstyrelsen gjorde sin inspektion. Foto: länsstyrelsen

Ägaren informerades skriftligen om att hästen skulle anses som övergiven om denne inte hörde av sig till länsstyrelsen senast den 30 augusti. När det inte skedde omhändertogs hästen. Enligt djurskyddslagen anses övergivna djur som lidande, och då måste de omhändertas utan dröjsmål.

Vad som händer med hästen nu är inte helt klart, men sannolikt får den ett nytt hem någon annanstans.

– Efter omhändertagandet så blir den uppstallad på annan plats, säger Emma Jönsson.

– Sedan är det en veterinär som tittar på djurets skick och beslutar om den ska omplaceras, avlivas eller gå tillbaka till ägaren. Fast avlivning är inte troligt i det här fallet, eftersom den var i så pass gott skick, den har gått i en större beteshage med andra hästar.

Hur vanligt är det att så pass stora djur som hästar överges?

– Det händer inte så ofta. Det är ju inte som en sommarkatt precis.

På vänster fram- och bakben hade hästen en begynnande hudinflammation, så kallad mugg.

På vänster fram- och bakben hade hästen en begynnande hudinflammation, så kallad mugg. Foto: länsstyrelsen

Publicerad 20 September 2019 13:00