Det äldsta barnet i familjen uppger att han vil bli självständig och har kommit en bra bit på vägen, genrebild.

Det äldsta barnet i familjen uppger att han vil bli självständig och har kommit en bra bit på vägen, genrebild. Foto: Adobe Stock.

Ystadbarnen: Äldsta syskonet får bo med familjen – mot socialens vilja

"Hon utövar kontroll över hans liv"

YSTAD.

Socialnämnden vill att det äldsta syskonet ska få vård och skyddas från sina föräldrar. Man misstänker att han utnyttjas ekonomiskt och att det finns en påtaglig risk för skada. Förvaltningsrätten däremot håller inte med.

Av
André Kvist

När socialtjänstens personal och polis tog sig till familjens bostad i oktober i fjol så omhändertogs fyra av de fem syskonen. Den kvarvarande var myndig och ville inte följa med myndigheterna utan stannade kvar hos föräldrarna.

Sedan dess har socialen engagerat sig i det äldsta syskonets välbefinnande. Man är oroliga att föräldrarnas påverkan ska leda till "socialt nedbrytande beteende". Situationen är så pass akut att man vill tvångsomhänderta familjens äldsta son, framförallt på grund av moderns inflytande.

"Det finns en allvarlig risk att XX utsätt för omsorgssvikt av föräldrarna. Hans mamma tar över i samtal med myndigheter och låter inte honom själv ge uttryck för vad han önskar. Hon utövar kontroll över hans liv och försvårar hans utvecklingsmöjligheter", skriver socialtjänsten.

Det äldsta barnet har utretts och fått bekräftat flera diagnoser, dessa i samband med isolering och begränsad kontakt med omvärlden under flera års tid gör det svårt för honom att förklara sin omvärld och uttrycka sig, menar myndigheten.

Sonen ska enligt handlingarna h påbörjat en utbildning på distans och skaffat en lägenhet till sig själv. Enligt handlingarna ska dock skolan ha gjort en orosanmälan där man ifrågasätter om han varit delaktig i undervisningen eller om det är modern som utger sig för att vara honom.

Bedömningen är att om detta fortsätter, att pojken stannar i sin familjemiljö, finns en påtaglig risk att han skadas genom socialt nedbrytande beteende, att han blir utnyttjad ekonomiskt och riskerar att bli skuldsatt.

"Han förmår inte på egen hand bryta sin isolering. Han samtycker inte till vård och ett eventuellt samtycke bedöms inte vara tillförlitligt utifrån de omständigheter som råder i familjen och det faktum att han står under mycket stark påverkan från sina föräldrar."

Det äldsta syskonet håller inte med om det socialtjänsten lägger fram inför rätten. Han och hans advokat bestrider ansökan om vård och menar att denna vårdplan har som mål att ta honom från sina föräldrar omgående. Detta kräver successiv planering.

Står under mycket stark påverkan från sina föräldrar

Han har en ny adress och den första hyran är betald. I vardagen är han aktiv och tränar så uppgifterna om att han är isolerad anses "anmärkningsvärda". Ett läkarintyg styrker att sonen inte far illa och kan ta hand om sig själv.

"Han vill bli självständig och hänsyn måste tas till hans egna önskemål", uppger pojkens advokat.

Förvaltningsrätten i Malmö höll den 10 september förhandling bakom stängda dörrar. Man pekar främst på att socialtjänsten åberopar pojkens omgivning och inte hans beteende. Det har inte framkommit att han riskerar att utsättas för våld eller förtryck av sina föräldrar.

"Av utredningen framgår att det har funnits omfattande brister i hemmiljön och att hans uppväxt på många sätt skiljt sig från andra barns. Det har emellertid inte framkommit att hans hälsa eller utveckling i nuläget riskerar att allvarligt skadas av hans hemmiljö", bedömer rätten.

Utöver sina diagnoser är pojken fullt frisk och förvaltningsrätten går på hans linje. Ystad kommun har ingen laglig rätt att tvångsomhänderta det äldsta syskonet. Att stanna med föräldrarna, trots det som socialtjänsten uppger, ska inte betraktas som socialt nedbrytande beteende, menar rätten.

Lagen

Beredande av vård enligt lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Enligt lagen får den som har fyllt 18 år men inte 20 omhändertas enligt LVU om sådan vård med hänsyn till den unge behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård. Vård ska ges om en ung person utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslighet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Publicerad 19 September 2019 08:27