IVO anser att sjuksköterskan bör fråntas sin legitimation.

IVO anser att sjuksköterskan bör fråntas sin legitimation. Foto: Mostphotos

IVO anser att sjukskriven sjuksköterska bör fråntas legitimation

Sjuksköterskan anses vara en patientsäkerhetsrisk

KRISTIANSTAD.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär nu att legitimationen dras in för den sjuksköterska som varit sjukskriven en längre tid men som tidigare arbetat på bland annat Centralsjukhuset i Kristianstad. Sköterskan ska då ha brustit i sin yrkesutövning och på det sättet varit en stor patientsäkerhetsrisk.

Enligt IVO har sjuksköterskan varit sjukskriven sedan hösten 2014 på grund av sjukdom och sådana omständigheter att hon inte kunnat gå till arbetet.

Kvinnan ska dock ha börjat arbeta igen hos ett omsorgsföretag under 2018 men enligt uppgifter inte utfört arbetet på ett professionellt sätt, eller följt rutiner för läkemedelshantering vilket bidrog till att en anmälan enligt lex Maria avseende felaktig läkemedelshantering gjordes. Hon ska också ha uppträtt illa mot övriga kolleger och i kontakten med andra vårdinstanser. Tjänsten ska kort därefter avslutats på grund av samarbetsproblem. Sjuksköterskan anser sig dock vara frisk och menar att hon under sina fem år som sjukskriven hållit sig ajour via tidningar och böcker. Enligt IVO är dock kvinnan sjukskriven till och med 2020.

Man anser nu från IVO,s håll därför att kvinnans legitimation som sjuksköterska bör återkallas av Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Om man inte återkallar legitimationen anser man att kvinnan bör beläggas med en treårig prövotid eftersom man gör bedömningen att kvinnan i sitt nuvarande sjukdomstillstånd, utgör en stor patientsäkerhetsrisk om hon skulle arbeta självständigt som sjuksköterska då hon saknar sjukdomsinsikt och trots det under tiden sökt arbete som sjuksköterska.

Publicerad 19 September 2019 00:00