Överfarterna är markerade med särskilda skyltar som i färg och form påminner om den i folkmun så kallade

Överfarterna är markerade med särskilda skyltar som i färg och form påminner om den i folkmun så kallade "Herr Gårman"-skylten. Skillnaden är att fotgängaren är utbytt mot en cyklist och övergångsställets ränder har ersatts av "sockerbitar". Bilden är ett montage. Foto: Malmö Stad

Här byggs 28 nya cykelöverfarter i staden

Speciell skylt visar att cyklister har företräde

MALMÖ. I dagsläget har Malmö cirka 100 cykelöverfarter. Inom kort införs ytterligare 28 stycken.

De nya cykelöverfarterna införs under vecka 38-39 på skolvägar och huvudcykelstråk.

Vid cykelöverfarter måste bilister och andra förare av motorfordon väja för cyklister och mopedister (klass II) som är ute på eller just ska färdas ut på överfarten.

Överfarterna är markerade med särskilda skyltar som i färg och form påminner om den i folkmun så kallade "Herr Gårman"-skylten. Skillnaden är att fotgängaren är utbytt mot en cyklist och övergångsställets ränder har ersatts av "sockerbitar".

När det däremot kommer till obevakade cykelpassager har både bilister och cyklister samma skyldighet att vara uppmärksamma på sina medtrafikanter.

Den som tror att det är fritt blås på en cykelöverfart bör dock tänka om.

– Det är viktigt att signalera att du har skyldigheter i trafiken, men inte nödvändigtvis rättigheter bara för att du har företräde. Du måste hela tiden samspela med övrig trafik. Det kan vara bra att tänka på, även för cyklisters säkerhet, så att de inte kastar sig ut vid en cykelöverfart utan att se sig för, har Jesper Nordlund, trafikplanerare gatukontoret, tidigare sagt.

Malmös första cykelöverfart blev verklighet i korsningen mellan Kungsgatan och Exercisgatan redan 2015.

Här införs de nya cykelöverfarterna

Fredsgatan

Cpl Blåsebergavägen - Annetorpsvägen

Badvägen - Slättängsvägen

Badvägen - Syster Ellens stig

Klagshamnsvägen 176

Skånegårdsvägen - Gottorpsvägen

Diögatan - Pildammsvägen

Folksångsgatan - Lövsångsgatan

Norra Hyllievägen - Djupadalsstigen

Norra Hyllievägen - Broddastigen

Cpl Ärtholmsvägen - Pildammsvägen

Stadiongatan - Erik Perssons väg

Korsörvägen - Dammfrigången

Eriksfältsgatan - Helenetorpsgatan

Agnefridsvägen - Jägersrovägen cpl

Västra Skrävlingevägen - Videdalsstigen

Dammtorpsvägen - Dammtorpsstigen

Vattenverksvägen - Östra Fäladsgatan

Hornsgatan - Exercisgatan

Källa: Malmö stad

Publicerad 19 September 2019 10:09