Havs- och vattenmyndighetens genomsyn visar att det är stor skillnad på vad kontrollerna visar och var fiskarna redovisar.

Havs- och vattenmyndighetens genomsyn visar att det är stor skillnad på vad kontrollerna visar och var fiskarna redovisar. Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten

Granskning visar på omfattande fusk med fiskfångster

Leder till felaktiga kvoter: "Det är ett jättestort problem"

ÖSTERSJÖN.

Det förekommer omfattande fusk med rapporteringen av fångster när det gäller sill och skarpsill i Östersjön. I snitt kan det skilja 29 procent mellan vad fiskarna uppger och kontrollerna visar. Varannan svensk trålare uppger felaktiga siffror.

Av
André Kvist

Radioprogrammet Kaliber har granskat hur fiskeindustrin rapporterar sina fångster. Det gäller sill och skarpsill som ska malas ner och bli till djurfoder. I en granskning av drygt 100 kontroller visar det sig att varannan svensk fisketrålare uppgett felaktiga fångstmängder mellan 2017 och våren 2019.

Det handlar om storskaligt industrifiske med båtar som kan bära upp till 2 000 ton fisk i lasten. Enligt kontroller hade fiskarna tagit upp 50 procent mer skarpsill än vad de uppgett och på andra hållet hade man tagit upp 50 procent mindre sill än rapporterat.

– Det är ett jättestort problem och vi måste få en lösning på det så vi får en trovärdighet från båda sidor. Det finns säkerligen de som skruvar på sina siffror, bekräftar Anton Paulrud, som är vd för samarbetsorganisationen SPF (Swedish pelagic federation), för Kaliber.

Havs- och vattenmyndigheten har en sammanställning funnit samma resultat. Under en längre tid har man misstänkt att fångsterna inte stämmer. Under första kvartalet i år genomfördes en kontroll som visar att fiskarna redovisar 56 procent sill i fångsten i genomsnitt. Kontrollerna däremot visar att det endast är 27 procent sill i snitt.

Varför? Det är enorma ekonomiska vinster! I ett fall som Kaliber presenterar så tjänar fiskaren 1,4 miljoner danska kronor på att uppge att hen hade 1 400 ton sill, istället för 129 ton som det egentligen fanns, ombord.

Ett bekymmer är svenska båtar som fiskar på svenskt vatten men landas i Danmark. Då blir det den danska myndigheten som utför kontrollerna. På grund av detta har respektive myndighet börjat samarbeta.

Fuskets konsekvens blir dels att EU:s fiskekvoter blir missvisande, konstatera HaV. Det blir en felaktig bild av artsammansättningen i havet. I förlängningen drabbar det djuren vi människor lever av, såsom torsken var huvudsakliga föda är just sill.

Konsumtionsfisket är på väg att dö ut, speciellt efter torskfiskestoppet som infördes i sommar.

Konsumtionsfisket är på väg att dö ut, speciellt efter torskfiskestoppet som infördes i sommar. Foto: André Kvist.

Det pågår just nu fiskestopp på torsken vilket har fått det småskaliga yrkesfisket, konsumtionsfisket, att både protestera och förberedda sig på att detta kan vara sista slaget som dräper näringen. På Marint Centrum i Simrishamn har man efter avslöjandet ifrågasatt foderfiskets blotta existens och föreslår att det svenska pelagiska fiskesystemet görs om.

HaV ser nu över möjligheter att utöka samarbetet med danskarna och vidta åtgärder som att stänga ner fisket när kontrollresultaten visar att en art är uppfiskad. Man överväger även att återkalla tillstånd om fångstreglerna inte följs.

Fakta

Granskningen av fisket

Havs- och vattenmyndigheten gjorde under första kvartalet i år 40 kontroller, varav 19 i Danmark, av större svenska fiskefartyg i Östersjön. Syftet var att ta reda på hur rapporteringen av mängden sill och skarpsill stod sig i förhållande till den faktiska fångstmängden.

Kontrollerna i Danmark visade att fartygen rapporterat i snitt 56 procent sill i fångsten, medan det enligt kontrollerna bara handlade om 27 procent i genomsnitt. Det var också vanligt att fiskefartygen rapporterade in fångster som snarare stämde med de tilldelade kvoterna snarare än med hur förhållandet mellan sill och skarpsill faktiskt var i fångsten.

Resultat visar på att de stora svenska pelagikerna inte uppskattar sin artsammansättning i loggboken med samma proportioner som kontrollerna i land sedan visar. Enligt beräkningar finns det dessutom ekonomiska incitament för pelagikerna att inte rapportera artfördelningen korrekt

Enligt P1-programmet Kaliber, som granskat närmare 100 kontroller av svenska fiskare som gjorts av danska Fiskeristyrelsen, hade varannan fisketrålare uppgett felaktiga fångstmängder. Kontrollerna visade att fiskarna hade tagit upp cirka 50 procent mer skarpsill än de själva uppgett och i gengäld tagit upp cirka 50 procent mindre sill.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten samt Kaliber i P1.

Publicerad 17 September 2019 10:04