Ivo vill att tandläkarens legitimation dras in.

Ivo vill att tandläkarens legitimation dras in. Foto: Mostphotos

Tandläkare drog ut patientens samtliga tänder: "Grovt oskicklig"

Flera patienter har anmält tandläkaren för att ha dragit ut onödigt många tänder

MALMÖ. Flera patienter har anmält en tandläkare för att ha dragit ut onödigt många tänder och överanvänt lokalbedövning. I ett fall har en patient fått samtliga, 22, tänder utdragna, när endast fem var motiverade. I stället för maxdosen 13 ampuller lokalbedövning användes 30 ampuller vid utdragningen. Efter behandlingen hade patienten fortsatta besvär med smärtor och inflammationer, men fick ingen efterbehandling av tandläkaren. Det saknades också motiv för antibiotikabehandlingarna, anser Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Ivo har också prövat liknande klagomål från tio andra patienter. Även här har Ivo funnit flera, liknande brister. Flera tänder har dragits ut utan välgrundad medicinsk motivering. Istället skulle sjukdoms- och tandbevarande behandling använts i första hand. I ett fall drogs 16 tänder hos en patient ut. Röntgenbilder som tandläkaren använt har varit mörka och viktiga delar av käken har inte synts. Därför borde bilderna inte ha använts för att ställa diagnoser. Lokalbedövning har använts i för stora mängder.

Ivo vill därför att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, återkallar tandläkarens legitimation som tandläkare då han varit ”grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke”. I andra hand yrkar Ivo att tandläkaren får en treårig prövotid.

Publicerad 14 August 2019 00:00