En lex Sarah-anmälan har lämnats in till IVO om ett misstänkt våldtäktsförsök på ett boende för folk med funktionshinder i nordvästra Skåne.

En lex Sarah-anmälan har lämnats in till IVO om ett misstänkt våldtäktsförsök på ett boende för folk med funktionshinder i nordvästra Skåne. Foto: Arkiv

Misstänkt våldtäktsförsök på stödboende för funktionshindrade

En brukare gömde sig under en annan brukares säng

Av
Mikael Öhrn

SÖDERÅSEN. En lex Sarah-anmälan har lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ett misstänkt våldtäktsförsök på ett stödboende för folk med funktionshinder i nordvästra Skåne. Enligt anmälan ska en person ha gömt sig under en annan brukares säng för att sedan ha försökt strypa och våldta vederbörande. Personen ska själv ha erkänt för personalen att han eller hon försökt strypa den andra brukaren på grund av ett "dumt infall", medan den utsatta brukaren har sagt att personen dessutom utsatt vederbörande för ett våldtäktsförsök, samt kissat på henne eller honom.

Enligt utredningen ska brukaren ha varit inblandad i flera avvikelser tidigare, men dessa ska aldrig ha dokumenterats ordentligt och därför har inga åtgärder heller vidtagits. Bland annat ska personen ha sexuellt ofredat andra brukare, men i allmänhet också uppträtt hotfullt vid ett flertal tillfällen. Att dessa incidenter inte dokumenterats och avrapporterats ordentligt ses som en allvarlig brist enligt utredningen.

För att minska risken för att något liknande ska kunna inträffa igen har socialnämnden i den aktuella kommunen gjort en omstrukturering av sina bostäder med särskild service för att bättre nischa boendena. I det arbetet ingår att starta upp ett boende med inriktning för just brukare med "särskilda psykiatriska besvär".

Polis ska ha kontaktats vid det aktuella tillfället, som gjort bedömningen att inte omhänderta personen. Den drabbade brukaren väntar på egen begäran på en flytt till ett annat boende.

Anhöriga till den drabbade brukaren har gjort en polisanmälan.

Publicerad 12 August 2019 11:56