Arbetslöshetsexpert Tomas Eriksson.

Arbetslöshetsexpert Tomas Eriksson. Foto: Michael Steinberg

Här får störst och minst andel a-kassa i Skåne

Stor skillnad mellan kommunerna i ny rakning

LOMMA/BURLÖV.

Den kommun i Skåne där minst andel av befolkningen går på a-kassa är Lomma. Grannkommunen Burlöv är tvärtom den där störst andel lever på a-kassa i regionen. Det visar en ny rakning från Sveriges a-kassor.

Av
Lena Karlsson

Denna artikel är en återpublicering.

Förra året fick 2, 2 procent av befolkningen i Sverige ersättning från en a-kassa. I Lomma är snittet betydlig lägre. I grannkommunen Burlöv är det tvärtom högre.

I Lomma fick 1, 4 procent av kommuninvånarna ersättning från a-kassa år 2018. Det motsvarar 352 individer. Jämfört med för fem år sedan är det 70, nästan 20 procent, färre.

I Burlöv fick 3, 7 procent av kommuninvånarna a-kassa, vilket motsvarar 671 personer. Jämfört med för fem år sedan är det en minskning med endast tolv personer, knappt två procent.

Skillnaden mellan de två kommunerna ligger på 2, 3 procentenheter. Lomma ligger 0, 8 procentenheter under snittet medan Burlöv ligger 1,5 procentenheter över snittet.

– Vi ser stora skillnader mellan kommunerna i andelen som fått ersättning från a-kassan. Gemensamt för hela landet är att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde arbetstagaren, säger arbetslöshetsexpert Tomas Eriksson i ett pressmeddelande.

Det är Sveriges a-kassor som har rangordnat landets kommuner utifrån andelen som fått ersättning under förra året. Haparanda toppar listan med 5,2 procent medan Kinda, Mullsjö och Nykvarn ligger lägst med 0,8 procent.

Med sina 3,7 procent hamnar Burlöv på en sjätteplats av landets 290 kommuner. Lomma hamnar med sina 1, 4 procent på plats 248.

Det är första gången som Sveriges a-kassor rankar kommunerna på detta vis. Jämförelsen bygger på statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

– Hela sju av tio svenskar väljer i dag att vara medlemmar i a-kassan. Men det finns mer kvar att göra för att ännu fler ska få tillgång till den trygghet som a-kassan erbjuder, säger Tomas Eriksson.

I Sverige finns 26 olika a-kassor. År 2018 var 6, 3 procent av befolkningen arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns, SCB: s, arbetskraftsundersökning, AKU.

Publicerad 20 July 2019 00:00