Ulrika Arvidsson, vice ordförande i klubben, och klubbrådgivaren Sandra Tancred Fulke vid diplomeringen.

Ulrika Arvidsson, vice ordförande i klubben, och klubbrådgivaren Sandra Tancred Fulke vid diplomeringen. Foto: Privat

Golf inte bara för gubbar – ska bli en sport för alla

Bosjökloster golfklubb har gått utbildning i inkludering och jämställdhet

BOSJÖKLOSTER.

Bosjökloster golfklubbs slogan är "Golf för alla – Mitt i Skåne". Men golf är inte riktigt en sport för alla, till exempel är det bara 28 procent av spelarna som är kvinnor. Det vill klubben ändra på.

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

Bosjökloster golfklubb är en av ett sjuttiotal svenska klubbar som deltar i Svenska golfförbundets utvecklingsprogram Vision 50/50. Målet är att bli mer inkluderande och jämställda.

– Golf har setts som en lite gubbig sport och det vill vi ändra på. Golf ska vara alla, säger Ulrika Arvidsson, vice ordförande i Bosjökloster golfklubb.

– Vi är ingen elitklubb utan satsar istället på bredd, att nå så många som möjligt, säger klubbchefen Stellan Ragnar.

Ulrika Arvidsson har under 1,5 års tid lett en styrgrupp i klubben med totalt fem personer, bland andra Stellan Ragnar, som genomgått en digital utbildning i jämställdhet. Arbetet omfattar fyra områden: styrelsen, golfbanan, de anställda och själva anläggningen. Styrelsen är redan idag jämställd med fyra kvinnliga och tre manliga ledamöter. Men det återstår arbete inom andra områden.

Hittills har Vision 50/50 mynnat ut i att klubben tagit fram en aktivitetsplan med aktiviteter som ska göra klubben mer inkluderande och jämställd. Bland annat ska man se över utslagsplatserna så att längderna är anpassade för flera olika typer av spelare.

Korthålsbanan ska också byggas om för att rymma fler aktiviteter som fotbollsgolf, diskgolf och handbollsgolf, det sistnämnda är ett samarbete med H65 Höör. Även detta för att locka fler målgrupper.

En jämnare könsfördelning är målet med Vision 50/50, men vägen mot hälften män och hälften kvinnor ute på golfbanan är lång.

– Målet i första hand är att komma över 30 procent, säger Ulrika Arvidsson.

För att få fler kvinnor intresserade av sporten ska klubben erbjuda andra aktiviteter som till exempel föreläsningar och prova på-tillfällen med klubbens pro. Klubbrummet ska också ses över genom mer inkluderande och jämställda glasögon.

– I ett klubbrum brukar det hänga bilder på gamla ordföranden, oftast män. Det kanske kan göras annorlunda. Även vilka bilder vi visar på hemsidan. Är det bara män? Eller äldre personer?, säger Stellan Ragnar.

Nyligen blev Bosjökloster golfklubb diplomerad för sitt arbete med Vision 50/50.

– Det här är en process där arbetet bara har börjat, det finns mycket kvar att göra, säger Ulrika Arvidsson.

– Att vara en inkluderande och jämställd klubb är lika viktigt för oss som att ha en väl fungerande ungdomsverksamhet. Det kan vara avgörande för vilka som väljer oss; gäster, medlemmar och partners, säger Stellan Ragnar.

Vision 50/50

Vision 50/50 är ett långsiktigt förändringsarbete i syfte att öka antalet kvinnor bland spelare och i ledande positioner.

Utbildningen är utvecklad av Svenska golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Det är den första i sitt slag i idrottssverige och innehåller filmer, föreläsningar, forskningsrön och malldokument som stöd för att inleda förändringsarbetet i klubben.

Publicerad 20 July 2019 00:00