Sune Larenhjelm reagerar på den höjda elnätsavgiften.

Sune Larenhjelm reagerar på den höjda elnätsavgiften. Foto: privat

Han reagerar mot höjda elnätsavgifter: "Jag har inte en chans att byta"

Så motiverar bolaget höjningen

BJÄRRED.

En Bjärredsbo fick nyligen sin räkning för det fasta elnätet av Kraftringen. Den visade att avgiften hade höjts redan den 1 maj.

Av
Lena Karlsson

– Det var en händelse som gjorde att min blick föll på en liten ruta på räkningen. Där stod det att avgiften höjts från och med 1 maj, säger Sune Larenhjelm.

Prishöjningen är på 50 kronor i månaden för en genomsnittlig villa och 25 kronor i månaden för en genomsnittlig lägenhet. Det blir en årskostnad 600 kronor för en villa och 300 kronor för en lägenhet.

En sak som får honom att reagera så starkt är att han inte kan välja elnätsleverantör.

– De bara höjer avgiften, och jag har inte en chans att byta eftersom Kraftringen har monopol.

Vidare tycker han att det är märkligt att han måste betala avgiften retroaktivt.

– Ingen annan tar ut avgifter retroaktivt utan att först avisera att de ska höja den. De tar bara för givet att jag kan avsätta pengar från min lön till detta.

Saken blir inte bättre av att Kraftringen ägs av bland annat Lomma kommun.

– Då tänker man att de borde ha särskild hänsyn till oss kommunmedborgare. Eftersom vi inte har någon möjlighet att byta leverantör tycker jag att man ska vara juste i prissättningen, säger Sune Larenhjelm.

I kontakten med Kraftringen har han fått svaret att avgiftshöjningen behövs för att kunna leva upp till Parisavtalet och Agenda 2030 med FN:s 17 hållbarhetsmål. Men också för att förebygga strömavbrott. Men det svaret stillar inte Sune Larenhjelm reaktion.

– Parisavtalet är ju sedan 2015, så det kan ju inte vara en nyhet. Dessutom är ju Kraftringen ett vinstdrivande bolag. Varför har de inte reserverat delar av vinsten till nyinvesteringar?

För Lokaltidningen motiverar Kraftringen prishöjningen med inriktningen på mer småskalig, närproducerad el och elektiska transporter. Det i kombination med extremväder till följd av klimatförändringar ställer stora krav på framtidens elnät.

– Samtidigt går vi mot ett allt mer digitalt och hållbart samhälle som är helt beroende av en fungerande elleverans, dygnet runt, året om, på landsbygden så väl som i staden. Därför är ett smart och leveranssäkert elnät en förutsättning för att samhället ska fungera, säger press- och informationsansvarig Mattias Brage.

För att möta framtidens krav på elnätet planerar Kraftringen investeringar på 1,4 miljarder kronor i elnätet de kommande fem åren.

– Det går till bland annat vädersäkring, moderniseringar och smart teknik i såväl fördelningsstationer som i kundernas elmätare. I Lomma bygger vi exempelvis en ny transformatorstation som kommer att trygga Lommabornas elförsörjning.

Enligt Kraftringens informationsansvarig aviserades prishöjningen redan den 2 april. Detta på kundernas faktura, genom annonsering i dagspress och via ett pressmeddelande på sin hemsida.

– Med det sagt ser vi ständigt över hur vi kommunicerar med våra kunder med syftet att alla ska få den information som krävs. Vi tar inte ut avgifter retroaktivt utan höjningen gäller från den 1 maj, inget annat, säger Mattias Brage.

På frågan om Kraftringen som kommunägd företag inte bör ta särskilt hänsyn till medborgarna svarar han:

– Vi anser att alla våra kunder oavsett om man bor på landet eller inne i en tätort har samma rätt till trygg elförsörjning. Det är så ett kommunägt bolag ska agera. Jag har förståelse för att en avgiftshöjning aldrig är önskvärt. Men vi kan inte blunda för att vårt uppkopplade samhälle är helt beroende av att elleveransen fungerar.

Men har ni inte redan använt vinsten till investeringar?

– Vi har fram till i år investerat drygt en kvarts miljard om året i underhåll och förbättringar av elnätet. De senaste åren har vi ökat takten eftersom den samhällsutveckling vi ser idag ställer allt större krav på elnätet.

Kraftringen kommenterar även det faktum att bolaget har monopol, vilket innebär att konsumenten inte kan välja något annat.

– Ja, det är så vårt samhälle är uppbyggt och gäller för hela landet. Detta eftersom det är väldigt kostsamt att bygga och underhålla elnät. Monopolet finns därför av samhällsekonomiska och samhällsviktiga skäl. Kraftringen ligger under de av Energimarknadsinspektionen beslutade intäktsramarna och de prisjusteringar som görs är nödvändiga för att säkra en fortsatt trygg och säker elförsörjning.

Publicerad 24 June 2019 00:00