Kort efter avslöjandet riktades skarp kritik till hur detta kunde pågå under så många år. Nu ska kommunens agerande granskas närmare.

Kort efter avslöjandet riktades skarp kritik till hur detta kunde pågå under så många år. Nu ska kommunens agerande granskas närmare. Foto: Mostphotos.

Extern utredare tillsätts för att granska Ystad kommun

Utredaren: "När barn far illa måste samhället agera resolut och snabbt"

YSTAD.

Efter avslöjandet av de fem barn som isolerades av sina föräldrar under närmare tio år ska nu kommunens agerande granskas. Kommunstyrelsen har tillsatt en extern utredare för att identifiera möjliga brister i hanteringen.

Av
André Kvist

– Det som har inträffat är en tragedi för barnen och inget annat än ett stort misslyckande för samhället och Ystads kommun. Vi måste göra vårt yttersta för att något liknande aldrig ska inträffa och därför är det självklart att vi kommer att gå till botten med detta ärende, säger Kristina Bendz, kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun, i ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

Fem syskon förvägrades skolgång under ett decennium och samtidigt köpte Ystad kommun föräldrarnas förklaring under hela tiden. Att barnen skulle få sin utbildning via en webbaserad amerikansk skola visade sig vara en lögn. Men det dröjde många år innan kommunen kontrollerade föräldrarnas uppgifter och missförhållanden för barnen kunde få ett stopp.

Man anser själva att kommunen har brustit i ansvaret för barnens välmående och därmed farit illa. Kommunstyrelsen i Ystad har nu beslutat att tillsätta den externa granskaren Ann-Marie Begler.

– Jag är glad för att Ann-Marie Begler har tackat ja till uppdraget. Hon har lång erfarenhet av ledande poster inom offentlig sektor, bland annat som överdirektör vid Socialstyrelsen och generaldirektör för Skolinspektionen. Denna kombination av erfarenheter lämpar sig väl för uppdraget.

Rädda Barnen har tidigare krävt att en extern utredning ska ske. Skolinspektionen har redan inlett en egen granskning.

Kommunen skriver att man inte har anledning att tro att felaktigheter begåtts inom socialnämnden och barn- utbildningsnämnden har efter upptäckten vidtagit åtgärder. Men för att säkerställa att det inte sker igen tillsätts nu Ann-Marie Bergler för att få en helhetsbild av agerandet.

– När barn far illa måste samhället agera resolut och snabbt. Därför tvekade jag inte när jag fick frågan om att utreda den här händelsen. Den är viktig och dessutom intressant, säger Ann-Marie Begler.

Senast i december ska Bergler avrapportera till kommunstyrelsen.

Fakta

Detta ska granskas:

  • Händelseförloppet och om kommunen i några avseenden kunde ha agerat annorlunda, såväl vad gäller socialnämndens som barn- och utbildningsnämndens agerande.
  • Undersöka, i den utsträckning det är möjligt, andra myndigheters agerande i ärendet.
  • Samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
  • Samt föreslå nödvändiga åtgärder för att inte fler barn ska riskera att skadas i sin hälsa eller utveckling på det sätt som har skett.

Publicerad 24 June 2019 08:47