Absolut slipper att betala en enda krona i extraskatt.

Absolut slipper att betala en enda krona i extraskatt. Arkivfoto: ANDERS G BERGQUIST

Absolut slipper skattesmäll på över 100 miljoner

Anklagades för att ha sålt sprit till sig själv för billigt

ÅHUS.

Efter 12 år har the Absolut companys skattetvist äntligen tagit slut. Skatteverket ville att de skulle betala mer än 100 miljoner i extra skatt och skattetillägg, men Högsta Förvaltningsdomen slår fast att de slipper betala.

Av
ANDERS G BERGQUIST

2013 gjorde Skatteverket en skatterevision på Absolut i Åhus och fattade beslut om att företaget skulle betala drygt 100 miljoner extra i skatt och avgifter. De ansåg att Absolut sålt vodka för billigt till sitt dotterbolag i USA för att smita från skatt.

Företaget överklagade och 2016 beslöt förvaltningsrätten i Malmö att ge Absolut rätt. De behövde inte betala ett öre och Skatteverket skulle betala deras rättegångskostnader, slog förvaltningsrätten fast.

Skatteverket överklagade till Kammarrätten, som gjorde en helomvändning. Absolut hade sålt spriten för billigt och skulle betala extra skatt, skattetillägg och rättegångskostnader. Den här gången var det Absolut som överklagade.

Högsta förvaltningsdomstolen gav prövningstillstånd i och i veckan kom deras dom. De går helt och hållet på företagets linje och anser att de inte sålt vodkan för billigt till dotterbolaget. Därför slipper de helt att betala skatt och avgifter och istället kommer Skatteverket att behöva betala deras rättegångskostnader.

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instansen i den här typen av mål och därför är ärendet nu avgjort en gång för alla.

Publicerad 24 June 2019 11:39