"I ett jämställt samhälle får man ha på sig vad man vill", säger JO-anmälaren. Foto: adobe stock

Förbud mot huvudduk i skolan JO-anmäls: "Ska inte styra vad folk har på sig"

Även anmälan om hets mot folkgrupp inlämnad

STAFFANSTORP.

Det förbud mot huvudduk som kommunstyrelsen i Staffanstorp nyligen röstat igenom JO-anmäls. Detta då det anses bryta mot religionsfriheten och diskrimineringslagen. En anmälan gäller också hets mot folkgrupp.

Av
Lena Karlsson

Beslutet röstades igenom av en majoritet bestående av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Både oppositionspartiet Socialdemokraterna och Skolverket har dömt ut beslutet. Och nu har det även JO-anmälts.

– Det är en oroande utveckling att kommunen går in och styr vad folk ska ha på sig. För mig är det en principsak, säger en av anmälarna som är en privatperson.

Anmälaren anser att förbudet i förlängningen kan få saker och ting att eskalera i ett Europa där extremhögern växer. Hen menar också att ett förbud är verkningslöst.

– Jag tror inte att ett förbud kommer att förändra de patriarkala strukturer som ligger bakom. I stället finns det en risk att flickor med väldigt religiösa familjer inte får gå i skolan. Förbudet kan upplevas som en provokation.

Utbildning är den väg som anmälaren förespråkar.

– Man har själv rätt att välja vad man vill ha på sig, men man har också rätt att få information om vad det innebär att bära huvudduk. Men det är inte klädesplagget i sig som är problemet utan förtrycket som är kopplat till det.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) motiverar beslutet med att ”kulturella särkrav” inte accepteras i kommunens verksamhet. ”Att fatta beslutet att inte acceptera slöjor på flickor i förskola och grundskola är en direkt konsekvens av detta. Vidare innebär att slöjförbudet på barn ett led i det förebyggande arbetet mot hedersförtryck, då praktiken att sätta slöja på små flickor ingår i en hedersetisk kultur”, skriver han på sin Facebooksida.

Publicerad 03 June 2019 11:22