Nu ska det bli lättare att hitta bete för kor och andra djur.

Nu ska det bli lättare att hitta bete för kor och andra djur. Arkivfoto: ADOBE STOCK

Länsstyrelsen skapar dejtingapp – för kossor

Hjälper kreatursbönder och spannmålsbönder att samarbeta

SKÅNE.

Medan många skånska bönder har svårt att hitta bete åt sina djur, står andra bönders marker tomma. Nu satsar länsstyrelsen på att matcha ihop lantbrukarna så att de öppna åkrarna kan bestå.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Det är länsstyrelsen som med bland annat EU-pengar nu satsar på att hålla det skånska landskapet öppet. Det har sedan många år varit ett problem att matcha ihop kreatursbönder med spannmålsbönder. En av orsakerna är att lantbrukare blivit allt mer specialiserade och de ofta antingen har djur eller spannmål.

I fredags lanserade Länsstyrelsen i Skåne därför en sajt och en app, där lantbrukare kan anmäla om de har betesmark eller djur som behöver bete. Det är mycket detaljerade uppgifter där spannmålsbönderna får uppge exakt vilken typ av bete de har, hur åkrarna är inhägnade och vilken sorts djur de vill ha.

Kreatursbönderna å sin sida kan uppge vilken sorts djur de har, vilka krav de ställer på åkrarna och hur mycket mark de behöver.

Matchningen kommer att ske på länsstyrelsen som kommer att gå igenom alla ansökningarna. Om man inte är nöjd med den matchning som gjorts kan man skicka in en ny ansöka.

Det är inte bara betesmarker som man kommer att matcha. Om spannmålsbönder får överskott av exempelvis kraftfoder kan de anmäla det till länsstyrelsen, som då meddelar det till kreatursbönderna.

– Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också kulturhistoriska värden som går förlorade om skötseln upphör. Även foderbrist kan minska om fler betesmarker betas och odlade vallar skördas till vinterfoder, skriver Länsstryelsen i ett pressmeddelande.

Projektet har fått stöd från EU, närmare bestämd Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och är en del av en satsning på betesmarker som kommer att genomföras i hela Sverige.

Publicerad 13 May 2019 00:00