Smygehuks framtid ser ljus ut.

Smygehuks framtid ser ljus ut. Foto: Stock Adobe

Nu börjar arbetet att utveckla landets sydligaste udde: "Väntat i 40 år"

Detaljplan för Smygehuk upprättas

SMYGEHUK.

Helhetsansvaret för Smygehuk går tillbaka till Visit Trelleborg och en detaljplan ska upprättas. Tack vare avsiktsförklaringen mellan kommunen och fastighetsägaren Kerstin Frenberg, kan arbetet med att utveckla Sveriges sydligaste udde som destinationsmål fortsätta.

Nyligen skrev Trelleborgs kommun och Kerstin Fremberg, fastighetsägare, ett avsiktsavtal om en långsiktig gemensam lösning när det gäller området vid Smygehuk. Köpmansmagasinet och kalkugnarna avskiljs för att förvaltas med ändamålet att bevara, utveckla och göra fastigheterna tillgängliga för allmänheten och turistnäringen för all evig framtid.

– Det här har kommunen väntat på i 40 år. Det som ingen har lyckats med har nu Erik lyckats med, han har gjort ett fantastiskt jobb, säger Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den Erik han syftar på är Erik Lundström (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag kommer ju från byn, har släkt där och har varit verksam där. Jag vet hur det ser ut och hur det fungerar. Det känns verkligen bra att vi har skrivit avsiktsförklaringen, alla är glada för det. Även oppositionen, Lennart Höckert, har gratulerat, det är roligt, säger Erik Lundström.

Nu kommer det att tas fram en detaljplan för hela området.

– Det handlar om infartsvägar, parkering, och även vandrarhemmet och fyrplatsen kommer att ingå, säger Mikael Rubin.

Det är enligt Mikael Rubin inte alls lika självklart längre att fyrplatsen och vandrarhemmet ska säljas. Men han vill ändå att fastigheten ska ingå bland de fastigheter i kommunen som det finns uppdrag på att sälja.

– Vi vill kunna undersöka möjligheterna fritt, säger Mikael Rubin.

Publicerad 07 April 2019 00:00