Arkivfoto: Anja Degerholm

Hemtjänst blir för dyrt – tvingas flytta till särskilt boende

Nästan dubbelt så dyrt om mannen bor kvar hemma

HÖÖR.

Socialnämnden i Höör anser att det blir för dyrt med hemtjänstinsatser hos en äldre man bosatt i kommunen. Därför bör mannen istället, mot sin vilja, flytta till ett särskilt boende. Förvaltningsrätten ger nu kommunen rätt.

Av
Anja Degerholm

Socialnämnden tog innan jul beslut om att mannen inte längre bör bli hjälpt i hemmet utan flyttas till särskilt boende. Mannen är sängliggande en stor del av dygnet och enligt nämndens beräkningar kostar det runt 1,7 miljoner kronor att fortsätta ge honom insatser i hemmet. En plats på ett särskilt boende skulle istället kosta cirka 900 000 kronor.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Mannen uppger att han trivs i sin lägenhet och vill bo kvar så länge som möjligt. Enligt en anhörig är han fysiskt svag och en flytt hade varit för ansträngande. Han har inte heller något behov av socialt umgänge utan vill bo själv.

Förvaltningsrätten ger nu socialnämnden i Höör rätt och sammanfattar sitt beslut med att mannens önskemål är "avsevärt mer kostnadskrävande jämfört med det av nämnden erbjudna alternativet. Då den det inte finns en obegränsad frihet för den enskilde att välja insatser oberoende av kostnad, finner förvaltningsrätten sammantaget att nämnden har fog för sitt beslut".

I väntan på besked om plats på särskilt boende ska mannen ha rätt till insatser från hemtjänsten.

Publicerad 20 March 2019 06:00