"När det så kallade kalifatet nu har fallit är det flera som ger uttryck för att de vill och kommer att komma hem igen. Men i och med att man har valt att resa har man vänt sig från det demokratiska samhället och kan därför inte kräva samma hjälp när man kommer tillbaka", säger Christian Sonesson Foto: Ritzau Scanpix

Toppolitiker: IS-återvändare ska nekas kommunalt stöd

”I och med att man har valt att resa har man vänt sig från det demokratiska samhället”

STAFFANSTORP. Den nationella debatten har inte mynnat ut i något konkret kring hur kommuner ska behandla återvändande IS-terrorister. Som första kommun i landet väljer nu Staffanstorp att agera i frågan.

Av
Elisaveta Gräsbeck

”Vid flera terrordåd i Europa – Paris, Barcelona, Belgien – har jihadister med svenskt medborgarskap eller annan koppling till Sverige deltagit”, skriver kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) i ett pressmeddelande.

Enligt Sonesson har personer som frivilligt anslutit sig till en terrorstämplad organisation, förverkat sin rätt att få stöd från samhället.

– När det så kallade kalifatet nu har fallit är det flera som ger uttryck för att de vill och kommer att komma hem igen. Men i och med att man har valt att resa har man vänt sig från det demokratiska samhället och kan därför inte kräva samma hjälp när man kommer tillbaka.

Personer som återvänt från terroristresor och nekas hjälp av Staffanstorps kommun, har samma möjlighet som alla kommuninvånare att överklaga kommunens beslut.

– De har rätt att överklaga beslut från kommunen som alla andra kommuninvånare som inte är nöjda.

Enligt Christian Sonesson är det en skymf mot kommuninvånare som flytt från terror och grymhet, att IS-terrorister skulle känna sig välkomna i kommunen. Återvändande terrorister utgör också en risk för kommunen och dess invånare.

”Det är därför främmande och uteslutet att Staffanstorps kommuns ekonomiska eller personella resurser ska tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister”, står det att läsa i pressmeddelandet.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp vill nu att kommunala nämnder och styrelser får i uppdrag att utarbeta direktiv som gör att återvändande IS-terrorister inte ska kunna ta del av kommunens stöd eller bidrag.

Publicerad 18 March 2019 11:07