"Det gör mig ledsen och förbannad", säger Görhan Hellström som håller i guidade turer på Ales stenar. Foto: André Kvist.

Skadegörelse på Ales stenar: "Chockad och ledsen"

Flera stenar påverkade – teorin om vem som kan ligga bakom

KÅSEBERGA.

Runt ett stort antal av stenarna som utgör fornminnet har någon eller några grävt upp jord och forslat bort det. Detta bekräftas efter att arkeologer undersökt marken. Skadegörelsen blir nu ett ärende för polisen och Statens fastighetsverk.

Av
André Kvist

I november i fjol lade Görhan Hellström märke till att det var ovanliga förslitningar vid marken kring vissa av stenarna. Han är en frekvent besökare, som även är guide vid den ståtliga skeppssättningen och har skrivit en bok om Ales stenar. Så när han i höstas uppmärksammade företeelsen påpekade han detta för länsstyrelsen och gjorde en polisanmälan.

När han i februari var på besök igen, hade allt fler stenar fått jorden kring sig uppgrävd och bortforslad från platsen.

– Då hade jag inte varit uppe sedan november och noterade det direkt! Jag blev helt chockad av de här stora utgrävningarna. Jag blir både ledsen och förbannad för åverkan, säger Görhan Helsström.

Platsen är fornminnesskyddad, detta innebär inte uteslutande skydd av stenarna utan även marken och tre meter runt stenarna. Att påverkar stenarna eller marken kring dessa är helt enkelt ett brott. När vi besöker platsen syns det tydligt att stenarna inte är skadade men marken runtom har grävts bort.

– Det här är en kulturmiljö, ett kulturarv som ska gå vidare och det ska vara intakt för våra barnbarns barnbarn och så vidare.

Görhan Hellström berättar att han lade märke till utgrävningarna i höstas men under vintern har dåden intensifierats.

Görhan Hellström berättar att han lade märke till utgrävningarna i höstas men under vintern har dåden intensifierats. Foto: André Kvist.

Det finns sex skeppssättningen i östra Skåne varav fyra ligger på Österlen. Den största ligger dold under marken på Kabusa. Ales stenar är den mest välbevarade och har sin karaktäristiska form på stenarna. Enligt datering har stenarna varit på platsen i drygt 1 400 år men de har funnits i området i 5 000 år. Teorin är att stenarna var del av en tidigare byggnation.

Nyligen var två arkeologer på platsen för ett tillsynsbesök. Fåren som lever här avskrevs direkt, dels för att de varit på annan plats under vintern men även för att skadorna inte kan vara gjorda av djur. Det slog arkeologerna fast med detsamma.

Stenarna i sig har inte skadats men marken runtomkring är också skyddad.

Stenarna i sig har inte skadats men marken runtomkring är också skyddad. Foto: André Kvist.

Nu ska ett utlåtande skickas till polisen och Statens fastighetsverk som ansvarar för tillsynen av Ales stenar. Att det leder till att någon får stå till svars tror inte Görhan Hellström. Han har samtidigt en teori om vem som kan ligga bakom.

– Vi kanske ska söka i kretsar och grupper för vilka Ales stenar är helig mark. Man tar med en souvenir eller trofé hem från Ales stenar för att marken har en oerhörd betydelse för dem, deras gruppering eller tro, säger han. För många fyller fornlämningen en väldigt stor betydelse.

En möjlig framtid är att, precis som vid Stonehenge i Storbritannien, stängsla in Ales stenar för att de inte ska skadas av människor, tror Hellström.

Runt förstenen och roderstenen, de båda största finns naturliga förslitningar från besökare.

Runt förstenen och roderstenen, de båda största finns naturliga förslitningar från besökare. Foto: André Kvist.

Publicerad 07 March 2019 08:34