En elev kränktes både verbalt och fysiskt. Nu yrkar barn- och elevombudet på skadestånd från Malmö stad. Obs, bilden är ett montage och är tagen under ett annat sammanhang.

En elev kränktes både verbalt och fysiskt. Nu yrkar barn- och elevombudet på skadestånd från Malmö stad. Obs, bilden är ett montage och är tagen under ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Stökig elev lyftes ut ur klassrum – kan få 25 000 kronor

"Förnedrande att bli behandlad på det sättet inför sina kamrater"

MALMÖ. Läraren ska vid flera tillfällen ska ha lyft ut honom ur klassrummet. Det var både omotiverat och förnedrande menar barn- och elevombudet, BEO, som nu kräver Malmö stad på 25 000 kronor i skadestånd.

Av
Andreas Holm

Det var i mars förra året som pojkens föräldrar anmälde skolan i centrala Malmö till Skolinspektionen. Vid flera tillfällen ska eleven blivit kränkt. Dels verbalt, dels fysiskt genom att ha burits ut ur ett klassrum.

Enligt anmälan ska skolans biträdande rektor fått information om händelserna, men skolan ska ha avfärdat detta och ansett att eleven inte utsatts för någon kränkande behandling enligt skollagen. Därför undersöktes eller utreddes aldrig händelserna.

Malmö stad som huvudman besvarar Skolinspektionen och menar att eleven skapat ”otrygghet och kaos” i klassen. Vid ett tillfälle ska pojken blivit tillsagd att inte slå näven i ett bord, och en annan gång har han ombetts lämna klassrummet under en rast. När han vägrat ska en resurslärare agerat genom att lyfta upp och bära ut eleven ur klassrummet, vilket både Skolinspektionen och BEO menar varit en kränkande behandling. En anställd som såg händelsen blev chockad, och upplevde det som en maktdemonstration från resurslärarens sida.

"Händelsen har utspelat sig inför andra elever och torde ha varit förnedrande för A att bli behandlad på det sättet inför sina kamrater", skriver barn- och elevombundet i sitt beslut.

En av pojkens föräldrar beskriver i anmälan hur skolan verkar sakna tydliga regler och att skolan inte visade någon förståelse utan händelserna "ifrågasattes, tonades ner och försvarades."

"Han kände sig ensam, utsatt och tyckte det var jobbigt", skriver föräldern om sin sons tillvaro i skolan.

Barn- och elevombudet finner lärarens agerande kränkande och kräver 25 000 kronor i skadestånd från Malmö stad till eleven.

Eleven går sedan i somras på en annan skola.

Publicerad 24 January 2019 06:30