Flera läkare på Helsingborgs lasarett kritiseras för att inte ha tagit kvinnans symtom på allvar. Hon anmäler nu sjukhuset till IVO.

Flera läkare på Helsingborgs lasarett kritiseras för att inte ha tagit kvinnans symtom på allvar. Hon anmäler nu sjukhuset till IVO. Foto: Andreas Holm/Mostphotos.com

Sjukdom missades – läkare skulle "äta upp sin hatt" om det var MS

Kvinnans besvär skylldes på depression

HELSINGBORG.

Trots tidig misstanke om MS togs kvinnans symtom inte på allvar av flera läkare på Helsingborgs lasarett. En av dem sa att han skulle "äta upp sin hatt" om det var MS hon led av. När hon till slut fick MS-diagnosen konstaterades att sjukdomen var svårartad. Kvinnan anmäler nu sjukhuset till IVO.

Av
Mattias Grenholm

Allt började med att kvinnan i 20-årsåldern upplevde problem med synen och sökte sig till Helsingborgs lasarett. Där röntgades hon och det konstaterades att hon hade fått ett så kallat plack, eller ärr, på hjärnan.

Eftersom detta kan vara symtom på sjukdomen multipel skleros, MS, blev hon kallad till neurologen. Vid besöket menade läkaren dock att det troligen inte var MS hon led av utan att symtomen kom sig av depression, något kvinnan led av i sin ungdom. Hon erbjöds att göra ett ryggmärgsprov men bad om att slippa, vilket hon medger var ett misstag.

En månad senare sökte hon akut vård på grund av smärtor. Den läkare hon träffade bedömde även han att hennes tillstånd berodde på utmattning och depression, vilket kvinnan förnekade – hon menade att hon var glad och nöjd med sin vardag utöver besvären hon känt av de senaste månaderna. Hon skickades dock hem utan åtgärd.

Vid ytterligare besök på neurologen fick hon återigen höra att hennes besvär var kopplade till psykisk ohälsa och utmattning. Kvinnan argumenterade emot, men förgäves. När hon berättade om återkommande sjukperioder med feber, utmattning och värk sa läkaren att "jag kan äta upp min hatt om detta skulle vara MS".

Därefter följde några månader av vad kvinnan i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beskriver som diffusa sjukdomssymtom som hon dock inte sökte läkare för, eftersom hon kände sig misstrodd. Ett halvår efter första läkarbesöket gjordes dock en undersökning med magnetröntgen men kvinnan får aldrig något svar av läkaren.

En tid därefter fick hon akuta och svåra balansproblem och tog sig med hjälp av sin mamma till akuten. Där träffade hon samma akutläkare som tidigare som även denna gång förklarade hennes besvär med psykisk ohälsa och ångest. Kvinnan blev arg och argumenterade emot och till slut blev hon lovad att få komma till neurologen dagen efter. Men neurologen ringde aldrig och kvinnans mamma fick ägna många samtal åt att ordna en plats åt sin dotter.

Väl där togs ett prov på ryggmärgen utan lokalbedövning – trots att kvinnan bad om det. Detta prov visade att kvinnan led av MS men det dröjer ändå sju veckor innan hon får bromsmediciner utskrivna.

Under den tiden hinner kvinnan få fler så kallade skov, då fler plack uppstår i hjärnan och i ryggmärgen. Detta konstateras vid en senare magnetröntgenundersökning på ett annat sjukhus, där det även framkom att hennes sjukdom är av en aggressiv natur och hade utvecklats snabbt under de ett och ett halvt år hon sökt läkarvård innan diagnosen fastslogs.

Kvinnan riktar i sin anmälan till IVO skarp kritik mot flera läkare vid Helsingborgs lasarett för att de inte lyssnade på henne utan var "insnöade" på att hon skulle må dåligt psykiskt. Hon menar att deras misstro har orsakat henne permanenta skador på centrala nervsystemet som hade kunnat undvikas med en tidigare diagnos och bromsmediciner.

Publicerad 11 January 2019 09:50