Bilden är tagen i ett annat sammanhang. (Genrebild).

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. (Genrebild). Foto: Mostphotos

Misstanke om allvarliga missförhållanden på boende: Kommunen har omplacerat ungdomar

"Bestämde oss för att agera omedelbart"

KÄVLINGE.

Kävlinge kommun har omplacerat tre ensamkommande ungdomar från ett HVB-hem i södra Sverige. Beslutet togs efter ett samtal med en av ungdomarna där det framkom uppgifter som kommunen såg som mycket allvarliga. Kommunen har också gjort en anmälan till Ivo.

Av
John Nordh

Enligt uppgifterna till socialtjänsten i Kävlinge kommun ska ungdomar på boendet röka hasch och även ta andra droger som ecstasy och heroin utan att personalen agerat. Det ska också ha förekommit stölder och prostitution på boendet. Ungdomar ska också ha fått ta emot mutor av personalen för att inte berätta för socialtjänsten om missförhållandena på boendet.

Kävlinge kommun har i dagsläget ansvar för ett femtiotal ensamkommande barn och ungdomar. I dagsläget bor cirka 15 till 20 stycken av dem i Kävlinge kommun i familjehem, på stödboende eller som inneboende. Resten av barnen och ungdomarna bor i andra kommuner genom olika boendelösningar. Ett fåtal av dem bor på HVB-hem. Det aktuella hemmet ligger på en ort i södra Sverige.

Enligt socialtjänstlagen har Kävlinge kommun en skyldighet att följa upp placeringarna, något som man gör kontinuerligt. Det var under ett samtal med en ungdom i slutet av november som personal på socialtjänsten började ana oro.

– Uppgifterna som framkom gjorde att vi började ana oro. Vi gör alltid en bedömning och här bestämde vi oss för att agera omedelbart. Ungdomarna omplacerades och vi gjorde en anmälan till Ivo (Inspektionen för vård- och omsorg reds.anm), säger Anneli Nilsson, sektorschef arbetsliv och fritid.

Lokaltidningen har varit i kontakt med ansvarig för företaget som driver HVB-hemmet. Han säger att han inte kan uttala sig på grund av sekretesskäl.

Men i ett brev till Kävlinge kommun bemöter företaget det som man menar är allvarliga och ogrundade anklagelser. I brevet skriver ledningen: "Har socialtjänsten i Kävlinge några konkreta bevis på dessa anklagelser? Eller valt att polisanmäla någon ungdom för sexköp, så ställer sig boendet helt på er sida".

HVB-hem

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.

Ett HVB-hem kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

För att få driva ett HVB-hem krävs tillstånd av Ivo.

Källa: Ivo

Publicerad 10 January 2019 11:49