St Clemens kyrka har i flera år haft problem med främst råkor och kajor som bosatt sig i de höga träden och gjort sina behov på gravplatser och stenlagda gångar.

St Clemens kyrka har i flera år haft problem med främst råkor och kajor som bosatt sig i de höga träden och gjort sina behov på gravplatser och stenlagda gångar. Foto: Google Street View & Mostphotos.

Fågelbajs har blivit arbetsmiljöproblem: "Det träffar människor"

Nu får kyrkan rätt att fälla träd där fåglarna håller till

LAHOLM.

Under flera år har fågelspillning vållat stora bekymmer på St Clemens kyrkogård i Laholm. Det har gått så långt att det nu är ett arbetsmiljöproblem. Att beskära och gallra i trädkronorna har inte skrämt bort fåglarna och nu får man rätt att fälla ett antal träd.

Av
André Kvist

Fåglarna på kyrkans mark har blivit så många att de blivit en olägenhet för besökare och verksamheten i kyrkan. Problemet är att träden är för höga och framförallt råkor och kajor gör sig hem i trädkronorna periodvis.

– Fåglarna släpper träck, alltså bajs, som smutsar ner gravstenar, det träffar människor och det ser väldigt smutsigt ut på grund av detta. Vi får städa varje dag för att hålla det någorlunda i schack, berättar kyrkoherde Anders Knutsson.

I en ansökan till Länsstyrelsen Halland har man föreslagit att sju av de storväxta träden fälls för att komma till rätta med fågelproblemet. Beslutet som nu kommit är att fyra stycken som är inom området får tillåtelse att fällas.

– Vi ska nu läsa igenom beslutet och fullfölja planen så snart som möjligt, säger Knutsson som gläds åt beskedet.

Så länge kyrkoherden har haft sin tjänst, 6,5 år, har man haft bekymmer. Trots beskärningar av träden, tillstånd att ta ner bon och fågelskrämmer har problemen kvarstått.

– Dels ser det förfärligt smutsigt ut, dels ska människor kunna gå till gravar utan att bli träffade, vi har anhöriga som undviker att komma hit på grund av detta. Det är även ett arbetsmiljöproblem!

Att hantera fågelträck kan vara förenat med livsfara, menar Anders Knutsson. Ett virus som finns i djurens spillning kan ta fäste hos människor och utan penicillin är det livshotande.

Påverkar det även era gravstenar?

– Fågelträcken fräter på stenarna och måste tvättas hela tiden. Detta har enorma konsekvenser för oss, avslutar Anders Knutsson.

Publicerad 21 November 2018 00:00