Lars Nyström (SD).

Lars Nyström (SD). Foto: Privat

Skurup först att polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven

SD:s förslag röstades igenom av kommunfullmäktige

SKURUP.

Skurups kommun ska polisanmäla ensamkommande som misstänks ha ljugit om sin ålder. Det har kommunfullmäktige beslutat.

Av
Emma Brännman

Sverigedemokraterna har fått gehör för sin motion, där de yrkar på att kommunen ska polisanmäla alla ensamkommande som har ljugit om sin ålder. Detta efter att förslaget stöddes av Moderaterna och Skurupspartiet.

– Det har gjorts omfattande åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket i landet, som visar att åldern man uppgett inte stämde i rätt många fall. Statistiskt sett måste det finnas flera fall även i Skurup. Vi ställde frågan i kommunstyrelsen om hur många som fått sin ålder uppskriven här men fick inget ordentligt svar. Senare gjordes en tjänsteskrivelse som sade att det rörde sig om 15 personer, berättar Lars Nyström (SD).

De medicinska åldersbedömningarna har kritiserats på grund av att de inte anses vara tillräckligt vetenskapligt grundade. Någonting som Lars Nyström avfärdar.

– Kritiken kommer från de som vill att vi ska ha mer invandring. Så den kritiken tar jag ganska lätt på, säger han.

Det finns för närvarande ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder. Men det finns flera metoder för att uppskatta ålder, enligt Rättsmedicinalverket själva. Sverigedemokraterna menar att de som fått sin ålder uppskriven efter en bedömning har gjort sig skyldiga till bidragsbrott och att dessa fall ska behandlas på samma sätt som någon som uppgett felaktiga uppgifter för att till exempel få försörjningsstöd eller andra former av bidrag.

Hur ska det här genomföras rent praktiskt?

– Det praktiska är upp till kommunens tjänstemän. Jag är ingen expert inom socialtjänsten utan det överlåter jag till dem att avgöra, säger Lars Nyström.

Vad kommer det här att leda till, tror du?

– Jag tror att det ger ett signalvärde att bidragsbrott inte accepteras, mot dem som har lekt med tanken, säger Lars Nyström.

Vänsterpartiet överväger enligt Sydsvenskan att överklaga beslutet i kommunfullmäktige till förvaltningsrätten, då de anser att systemet är rättsosäkert.

– Jag tycker att det är ett märkligt förfarande. Frågan har behandlats både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Om ett barn får sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket och anmäls ska fallet först utredas av polis, sedan finns det många tillfällen att överklaga om besluten går emot en och man anser att det är rättsosäkert, säger Lars Nyström.

Publicerad 12 October 2018 10:30