Gudrun Schyman hemma i Gladsax, utanför Simrishamn. Hon befinner sig på ständig valturné, säger hon, och tror att Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen nästa val. Foto: Markus Celander

Gudrun Schyman hemma i Gladsax, utanför Simrishamn. Hon befinner sig på ständig valturné, säger hon, och tror att Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen nästa val. Foto: Markus Celander

Schyman:

Västerländska kvinnor bär sin egen slöja

Partiledaren i Fi om muslimska kvinnors kamp mot slöjtvång

Av
Markus Celander

GLADSAX. De som beskriver den muslimska slöjan som en religiös symbol för kvinnoförtryck är egentligen inte intresserade av jämställdhet, menar Gudrun Schyman. Enligt henne har västerländska kvinnor sin egen slöja.
– Nakenheten, med dess krav på att alltid vara lättklädd, och en utseendefixering som är gigantisk, säger partiledaren för Feministiskt initiativ.

2013 var hon en av flera kvinnor i Sverige som fotograferade sig själv iförd slöja för att visa sympati med muslimska kvinnor, efter att en muslimsk kvinna attackerats på grund av sin huvudbonad.

Hijabuppropet, som det kallas, fick kritik från bland andra Riksorganisationen Glöm inte Pela och Fadime, för att legitimera slöjan, som beskrevs som en religiös symbol för kvinnoförtryck.

Ni står för kvinnans frihet, men kämpar för slöjan, som många förknippar med kvinnans ofrihet.
– Nämen, vi försvarar ju kvinnors rätt att få klä sig som de vill.

Är det ett fritt val att bära slöja?
– Ja, vem är jag att säga till en muslimsk feminist som står på barrikaderna för kvinnors rättigheter i sin slöja, att hon inte är trovärdig för att hon har slöja? Många har ju slöjan som en del av sin identitet.

Men är det ett fritt val?
– Ja, det kan det väl vara. Precis som det inte kan vara det. Men vem är du att kunna avgöra det?

Borde inte du tydligare ta ställning för kvinnor som kämpar mot slöjtvång?
– Men de kan ju kämpa mot det med slöjan på sig. De använder ju de verktyg som de har i den situation de är i. Om de kastade av sig kläderna så skulle väl ingen lyssna på dem. Väldigt många av de kvinnor som kommit hit har flytt för att rädda sina liv. Ska vi riva av dem kläderna vid gränsen, och säga ”du får bara vara här om du är lika naken som vi”.

Nej, jag undrar varför icke-slöjbärande feminister här inte står upp tydligare för kvinnor, i Sverige och utomlands, som kämpar mot slöjtvång. Däremot är ni tydliga med att stödja slöjan.
– Det kommer kvinnor till Feministiskt initiativ som bär slöja, blir medlemmar och arbetar aktivt med frågor som rätten till arbete, rättvisa löner och pensioner, bostad, jämställdhet, att bli behandlad som lika mycket värd. Bara för att du har slöja så ska du väl inte bli behandlad som mindre värd?

Nej, det menar jag inte.
– Utan du ska bli behandlad som lika mycket värd. Du har väl rätt att klä dig som du vill. Eller hur? Västvärlden har ju sin egen slöja – nakenheten med dess krav på att alltid vara lättklädd, och dessutom en utseendefixering som ju är gigantisk.

Finns det någon västerländsk demokrati som påbjuder kvinnor att klä sig på ett visst sätt?
– Nej, men det har varit så. För hundra år sedan gick kvinnor i hucklen i Sverige.

Men det var ju inte något som staten…
– Nej, men det var ju normen i samhället och det är ju normerna i samhället som styr i väldigt hög grad. Men det här har att göra med graden av demokratiutveckling. Och demokratiutveckling handlar om att med respekt för varje människas lika värde ge en individ så stor frihet som möjligt. Eller hur? Och då bejakar vi friheten att vi ska få klä oss som vi vill. Vill jag ha slöja så ska jag kunna ha slöja, vill jag gå naken så ska jag kunna gå naken, men bli betraktad som lika mycket värd.

Slöjan används från tidig ålder, med syfte att motverka mäns sexuella begär. Det är alltså flickans ansvar att…
– Kvinnors kläder är alltid det som diskuteras. Man diskuterar aldrig mäns kläder, har du tänkt på det? Män kan gå klädda i stora sjok eller i shorts. Man ifrågasätter inte det överhuvudtaget och skälet är ju att man betraktar kvinnor som någonting som alltid relaterar till en man.

Men faktum är att slöjan, enligt urkunderna, signalerar att kvinnan är anständig. Den som inte bär slöja är inte det.
– Man kan ju inte läsa skrifterna som fan läser bibeln. Vi kan ju gå tillbaka till kristna skrifter och säga att kvinnan tiger i församlingen och så vidare, så står det ju där. Det betyder ju inte att kvinnor gör det, för vi har ju kommit längre i demokratiutveckling.
 
Men för många symboliserar ju slöjan ett religiöst förtryck.
– Men man kan ju ha en lite bättre omvärldsanalys då, och lyssna på de feminister som bär slöjor, och de utan slöjor, som använder de religiösa skrifterna för att hävda att kvinnan har lika rättigheter. Vi hävdar kvinnors rätt att klä sig hur de vill, då måste vi naturligtvis reagera när människor sliter av kvinnor deras kläder.
 
Men jag ser aldrig att Fi tar initiativ i debatten till att till exempel ta avstånd från situationen i Saudiarabien, där kvinnor inte får köra bil. I stället verkar ni mena att vi i väst inte är mycket bättre på jämställdhet. ”Samma strukturer”, säger ni.
– Jag måste ärligt säga att du verkar vara väldigt oinformerad. Det måste jag ju säga. Det är väl inte så konstigt att Fi som ett politiskt parti i Sverige, precis som de andra partierna, i vårt program beskriver hur genuskontraktet tar sig uttryck här. Här får vi strida för att Simrishamns kommun ska betala pengar till kvinnojouren i Ystad. Det är ju ynkligt att den måste ansöka varje år, det är som att vissa tror att problemet går över nästa år. I Feministiskt initiativs valprogram i Simrishamns kommun tog vi upp arbetsförhållanden, löner och brister i skolan, men där stod ju inget om att ”låt kvinnor få köra bil i Saudiarabien”. Det står det ju inte i ett lokalt valprogram.

Jo, men det förstår jag ju.
– Ja, det förstår du ju.
 
Nu pratade jag inte om ert valprogram, utan om det offentliga samtalet.
– Ja, det finns en debatt som förs i väldigt hög grad av dem som inte alls är intresserade av att diskutera de orättvisor som finns här. De som diskuterar slöjor och om kvinnor ska få köra bil eller inte har jag aldrig sett diskutera hur vi ska komma till rätta med löneskillnaderna i Sverige, hur vi ska få ett pensionssystem i Sverige som inte gör kvinnor till fattigpensionärer. Jag har heller aldrig sett dem diskutera vad vi ska göra för att förhindra att omkring 17 kvinnor varje år mördas av sina män i Sverige, och det är inte av Muhammed, utan av Magnus.

Publicerad 03 June 2017 09:00