Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Våra satsningar för en bättre skola


INSÄNT. Skolan står inför stora utmaningar. I halvtid i mandatperioden ser vi en fortsatt lärarbrist, sjunkande resultat och skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapsmålen i alla ämnen. Det är då oroväckande att vi har en regering som inte har en plan för att vända utvecklingen.

I moderaternas plan för ett starkare Sverige har skolan en avgörande roll. Skickliga lärare är viktiga för att höja elevernas resultat. För oss är det därför en självklarhet att skickliga lärare ska ha bra betalt. Vi vill därför fortsätta att höja lärarnas löner och bygga ut karriärtjänsterna. Moderaterna vill även förbättra lärarnas möjligheter till kompetensutveckling. Och för att avlasta lärarnas administrativa börda vill vi införa lärarassistenter så att lärarna får mer tid till undervisning.

För fler skickliga lärare måste vi också stärka kvaliteten på lärarutbildningen. I vår budget satsar vi därför 1,2 miljarder kronor på att utöka den lärarledda undervisningstiden med 50 procent. Jämfört med andra länder missar svenska elever nästan ett helt år av undervisning i grundskolan. För att höja resultaten måste elever få mer tid med sina lärare. I vår budget satsar vi därför 5,3 miljarder kronor på utöka skoldagen med en timme per dag i lågstadiet. Därtill vill vi utöka undervisningen i matematik. 

Vi vill fortsatt höja kvaliteten i skolan, därför vill vi införa nolltolerans mot dåliga skolor. Skolor med fallande kunskapsresultat ska, genom Skolverket, få skräddarsydda åtgärdspaket för att vända utvecklingen. För detta satsar Moderaterna 1,2 miljarder kronor. I de fall detta inte räcker vill vi att staten ska kunna besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola – oavsett huvudman.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Skol- och utbildningspolitisk talesperson


Publicerad: 13. december 2016 06:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter
från Lokaltidningen

Startsidan just nu