Blinka mera

Av
Ian Maasing

TRAFIKSÄKERHET. I vissa länder är det lag på att man ska blinka ut innan omkörning och blinka in efter omkörning. I Sverige är vi ganska återhållsamma med blinksignaleringen. Kan det vara vår blygsel och Jantelag som spökar även i det här sammanhanget? Släng i så fall Jante överbord och titta på vad som faktiskt står i vår trafiklagstiftning.

Publicerad 12 August 2017 06:00