Michael Erenius har varit tränare i Lugi fäktarförening i 25 år. Foto: Simon Lundh

Michael Erenius har varit tränare i Lugi fäktarförening i 25 år. Foto: Simon Lundh

Han för traditionen vidare

Michael Erenius är Lunds universitets nya fäktmästare

Av
Simon Lundh

FÄKTNING. Med endast några få uppehåll har tjänsten som fäktmästare vid Lunds universitet varit besatt sedan 1672. Senast i raden att få, vad som idag är en hederstitel, är Lugi fäktarförenings mångårige huvudtränare Michael Erenius.
"Det var vid Lunds universitets etablering 1668 som de så kallade exercitiemästarposterna inrättades. Deras tjänster bestod i att undervisa studenterna i ämnen som inte räknades till de akademiska vetenskaperna men som ändå ansågs viktiga i tidens bildningsideal. Det har funnits språk- och dansmästare, fäktmästare och rid-, dans- och kapellmästare (director musices). Idag finns två av dessa funktioner kvar, director musices som leder musikenheten Odeum och fäktmästare."
Texten på Lunds universitets hemsida står med i presentationen av Michael Erenius, huvudtränare i Lugi fäktarförening och den senaste i raden av fäktmästare vi stadens lärosäte. Hans företrädare, Rolf Edling, som även han varit djupt engagerad avgick 2008, vilket lämnade tjänsten obesatt i två år innan Erenius fick ett brev på posten.
– Posten hade varit vakant i två år så då frågade klubbens styrelse ifall den inte skulle tillsättas, och då föreslog de mig, berättar han.

Fortsatt tradition

Brevet damp ned i mitten på juni och än har han själv ingen större koll på vad tjänsten innebär.
– Jag vet inte riktigt vad jag ska göra mer än att vi ska träffas i början på terminen och då ska jag berätta om vår verksamhet och vad jag gör. Men det har legat i tjänsten att ge ett visst antal studenter lektioner i fäktning och vi har alltid haft många studenter, lärare och gästforskare som tränar hos oss. Vi låter traditionen leva vidare.
Michael Erenius började själv fäktas för klubben 1975 och har varit tränare i 25 år så man kan gissa sig till att valet av fäktmästare inte var så svårt.
– Det är kul att universitetet fortsätter med sina traditioner och för mig är det förstås en stor ära att få vara del i historien.

Personligt

Namn: Michael Erenius Ålder: 45 år Bor: Lund Familj: Fru Johanna och dottern Sofia Yrke: Undervisningsråd på Skolinspektionen

Publicerad 28 August 2010 08:00