Satsning på Brunnsparken planeras. Foto: Stina Pettersson
Satsning på Brunnsparken planeras. Foto: Stina Pettersson
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Satsning på Brunnsparken


RONNEBY. Nu planeras en satsning på Brunnsparken. Den ska innehålla både underhåll och utveckling.

Gatu- och parkenheten har fått i uppdrag att ta fram en bevarande- och utvecklingsplan för Brunnsparken.

– Vi ska bevara det vi har som blommorna och husen och utveckla i den mån det går. Vi vill ha mycket folk i parken året runt med en levande Brunnspark som utvecklas, säger Patrik Hellsberg, gatu- och parkchef.

I dag finns det redan en skötselplan och en vårdplan, men nu ska de knytas ihop till en stor plan som även innehåller utveckling. Den planen ska arbetas fram under året.

– Det tar tid för det är många parter inblandade som länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, säger han.

Under arbetets gång ska de ta reda på vad som är möjligt, vad som kan göras i parken och vad som får göras.

Det finns en tanke att allmänheten ska få vara med i processen i form av medborgardialoger, förslag och utställningar.

– Politikerna vill satsa på parken och bevara den. De är stolta över den och vill att parken ska få leva, utvecklas och bevaras, säger han om varför satsningen ska göras.


Publicerad: 09. januari 2017 12:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter
från Lokaltidningen

Startsidan just nu