Många samlades utanför kommunhuset i Skurup.

Många samlades utanför kommunhuset i Skurup. Foto: Kommunal Skåne

Undersköterskor manifesterade för bättre villkor: "Måste bli fler"

Lämnade över en lista med krav och lösningar till kommunstyrelsen

SKURUP.

Nära hundra personer samlades utanför Skurups kommunhus när den lokala gruppen för Undersköterskeupproret höll en manifestation. Undersköterskorna kräver ett stopp för delade turer och att fler anställs för att få ett slut på sjukskrivningarna.

Av
Emma Brännman

Den 22 augusti var dagen då Undersköterskeupproret överlämnade en lista med krav på förbättringar av undersköterskors arbetssituation till socialminister Lena Hallengren i Stockholm. Upproret har undertecknats av flera tusen personer landet över och det startades av två undersköterskor i Västerås i våras.

Ett antal lokala manifestationer anordnades runt om i landet, bland annat utanför kommunhuset i Skurup. Folk tog sig till Skurup från hela Skåne för att delta. Tillsammans lämnade de över en kravlista med nio punkter till kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

Många samlades på gågatan.

Många samlades på gågatan. Foto: Amy Macalinao Corro

– Det är en lista med krav, men också lösningar. En av de viktigaste lösningarna är att satsa på överanställning, alltså att att anställa fler. Vi har en stor frånvaro på grund av sjukskrivningar till följd av utmattning inom vårt yrke och för att vi ska klara oss behöver vi bli fler. Det kostar mindre att anställa fler än vad det gör med sjukskrivningar, att anställa vikarier och introducera dem, menar Mia Christensson.

– Samtidigt behöver vi få upp våra löner. Vi kommer dock inte att orka mer bara för att vi får mer betalt, därför är båda punkterna väldigt viktiga. Skurups kommun ligger lägst i lönenivå bland kranskommunerna. De som tar hand om våra sopor får mer betalt än de som tar hand om våra äldre.

Undersköterskor från stora delar av Skåne samlades i Skurup.

Undersköterskor från stora delar av Skåne samlades i Skurup. Foto: Petra Jönsson

Mia Christensson har jobbat inom vården i mer än 30 år och är för närvarande anställd i Svedala kommun. Både Svedala och Skurup har ganska nyligen infört rätten till heltid för sina anställda.

– Rätt till heltid är jättebra. Det är bara det att många undersköterskor väljer att inte gå upp i tid på grund av att de inte orkar, eftersom arbetet är för krävande. Det är tragiskt, säger Mia Christensson.

Nu hoppas hon att engagemanget för undersköterskornas arbetsvillkor ska fortsätta att öka, inte minst inom den yrkesgruppen.

– Jag hoppas och jag förväntar mig att undersköterskor och vårdbiträden ska sluta knyta handen i fickan och gå runt med gråten i halsen. I stället ska vi vara stolta över vad vi har startat. Detta är bara början.

Mia Christensson är aktiv i Vänsterpartiet i Skurup men engagerar sig i Undersköterskeupproret som privatperson.

Initiativtagaren till manifestationen, Mia Christensson, höll tal.

Initiativtagaren till manifestationen, Mia Christensson, höll tal. Foto: Amy Macalinao Corro

Fakta

Den lokala gruppen i Skurup för Undersköterskeupproret har lämnat över en lista till kommunstyrelsen med följande krav:

  • Bort med så kallad tidstyrning.
  • Bort med delade turer, ett tecken på att det fattas personal är när arbetsgivaren använder delade turer.
  • Handledning för personal ute i verksamheterna.
  • Arbetsbeskrivning för undersköterskor och vårdbiträden.
  • Bort med städning och tvättning för undersköterskor så de kan använda sin tid åt vård och omsorg.
  • Högre personaltäthet på demensboende.
  • 6 timmars arbetsdag.
  • Friskvård på arbetstid.
  • En så kallad överanställning, som leder till bättre arbetsmiljö, kommunen. Det kostar mindre att överanställa än att betala för timvikarier, introduktioner, sjukskrivningar och övertid. Samt att man minskar den otrygga timanställningen.

Publicerad 22 August 2019 15:09