Ett par i Höganäs känner sig övervakade av grannarna på andra sidan gatan.

Ett par i Höganäs känner sig övervakade av grannarna på andra sidan gatan. Foto: Mostphotos

Villaägare anmäler grannens kameraövervakning

Filmar över gatan in på tomten

HÖGANÄS.

Ett par i ett villakvarter i Höganäs känner sig bevakade av grannarnas övervakningskamera. Kameran täcker delar av deras tomt skriver de i en anmälan till Datainspektionen.

Av
Felix Alnemark

Kameran ska enligt anmälan filma både ut mot gatan och delar av anmälarnas trädgård. Grannarna ska ha hävdat att att de har tillstånd.

De aktuella husen finns på varsin sida av en gata. Paret skriver att grannarna inte har något rättsligt stöd för kameraövervakningen på deras tomt.

Så säger Datainspektionen

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde, du kamerabevakar i egenskap av privatperson, bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushål.l

För att kunna bedöma om bevakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med övervakningen centrala faktorer. Kamerabevakning inne i en privatbostad som bedrivs av den som bor där bör normalt anses vara en verksamhet av rent privat natur. Även övervakning av andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark som bedrivs av innehavaren, omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet.

Källa: Datainspektionen

Publicerad 19 August 2019 13:28