Väktare finns under dagen på plats på Knäredsskolan. Laholms kommun följer situationen kontinuerligt och väktarnärvaron kan komma att fortsätta.

Väktare finns under dagen på plats på Knäredsskolan. Laholms kommun följer situationen kontinuerligt och väktarnärvaron kan komma att fortsätta. Foto: Mostphotos

Väktare patrullerar skola efter hot mot elev

Hotbild mot en av skolans elever

KNÄRED. När skolan öppnade i Knäred under måndagen fanns väktare på plats. Beslutet är taget av rektorn på skolan i samråd med kommunens utbildningschef Richard Mortenlind. – Situationen är kopplad till information om en hotbild mot en familj som har barn på skolan. Det finns ingen hotbild mot skolan eller verksamheten i sig, säger utbildningschefen till Laholms Tidning.

Av
Rickard Gustafsson

Ett informationsbrev har gått ut till målsmän som har barn på Knäredsskolan och i brevet skriver rektorerna att beslutet att anlita väktare är ”grundat på den yttre händelse som skett tidigare i veckan”.

Skolans rektor Gisela Berg Rudolfsson hänvisar alla frågor till utbildningschef Richard Mortenlind som i samråd med rektorerna varit med om att fatta beslutet att positionera ut väktare på skolan.

– Situationen är kopplad till information om en hotbild mot en familj som har barn på skolan. Det finns ingen hotbild mot skolan eller verksamheten i sig, säger Richard Mortenlind.

Bakgrunden till den uppstådda situationen omfattas i stora delar av sekretess och är inget som Mortenlind kan uttala sig om.

– Det var personal på skolan som fått information om att det fanns en hotbild mot en familj och rektorn har gjort bedömningen att man som förebyggande åtgärd ska förstärka skalskyddet på skolan, berättar Richard Mortenlind och är tydlig med att det inte finns något hot riktat specifikt mot skolan, men att det inte går att utesluta att en hotfull situation skulle kunna uppstå på Knäredsskolan.

Laholms kommuns utbildningschef Richard Mortenlind berättar att den uppstådda situationen har uppkommit utifrån händelser som skett utanför skolan. Det finns en hotbild mot en elev på skolan, men det finns ingen hotbild mot skolan eller verksamheten i sig.

Laholms kommuns utbildningschef Richard Mortenlind berättar att den uppstådda situationen har uppkommit utifrån händelser som skett utanför skolan. Det finns en hotbild mot en elev på skolan, men det finns ingen hotbild mot skolan eller verksamheten i sig. Arkivbild

Enligt den senaste informationsrapporten, som nått Mortenlind, är situationen på Knäredsskolan under måndagsmorgonen lugn. Beslutet innebär att det i första steget kommer att finnas väktare på skolan under måndagen. Huruvida det blir en fortsättning fattas senare under dagen.

– Vi följer det hela och kommer under dagen att göra en ny bedömning om det finns behov av fortsatta åtgärder, menar Richard Mortenlind.

Mortenlind berättar att det bara vid ett tillfälle tidigare fattats beslut att anlita väktare till kommunens skolor, vilket skedde på Lagaholmsskolan ifjol.

– Det är alltid svårbedömda situationer, men det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Vi måste tänka på tryggheten och säkerheten för elever och personal.

Publicerad 19 August 2019 11:50