Rådjurskidet stannar till och bjuder på en skön pose.

Rådjurskidet stannar till och bjuder på en skön pose. Foto: Trafikverket

Rådjurskidets gulliga selfie på nya ekodukten

Trafikverket: "Glädjande att se att viltet i hittat till ekodukten"

BÖRRINGE.

I våras stod södra Sveriges största ekodukt redo för djuren att använda. Några månader senare kan Trafikverket konstatera att djuren trivs med att vandra över bron både nattetid och dagtid. Och de gör det med ro.

Av
Emma Brännman

Ekodukten på E65 i höjd med Börringe bygdegård stod klar i slutet av april. En forskargrupp håller koll på ekodukten via kameror så att Trafikverket ska få en bild av hur många djur som faktiskt använder sig av bron, och hur de gör det. Syftet med ekodukten är att minska risken för trafikolyckor och för inavel bland djuren. Resultatet visar hittills att det är mycket aktivitet på bron.

En dovhind skuttar upp på djurbron.

En dovhind skuttar upp på djurbron. Foto: Trafikverket

Dovhjort och rådjur besöker ekodukten ofta, i stort sett dagligen har de observerats under sommarmånaderna. Även kronhjort, hare och räv har gått över ekodukten. Klövviltet är mer aktivt i gryning och skymning samt nattetid, men det finns även många exempel på rådjur och dovhjortar som har passerat i fullt dagsljus mitt på dagen.

– Det är glädjande att se att viltet i området hittat till ekodukten och nyttjar den frekvent. Att de vandrar över bron även i fullt dagsljus är väldigt positivt, det talar för att djuren känner sig trygga och bekväma när de passerar över ekodukten, säger Lars Sätmark, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Djuren tycks i de flesta fall röra sig utan brådska över ekodukten och de ser ut att vara lugna när de passerar. De letar också gärna efter föda på bron. Så här några månader efter öppningen växer det rikligt med örter och gräs på ekodukten.

Djuren ser ut att vara lugna när de passerar bron. Här syns två rådjur.

Djuren ser ut att vara lugna när de passerar bron. Här syns två rådjur. Foto: Trafikverket

Nyfiken på kameran?

Nyfiken på kameran? Foto: Trafikverket

Publicerad 19 August 2019 10:09