Barn hölls fast av förskolepersonal och utsattes för kränkande behandling.

Barn hölls fast av förskolepersonal och utsattes för kränkande behandling. Genrebild: Mostphotos

Barn hölls fast av förskolepersonal – kan få skadestånd

Utsattes för kränkande behandling i tillstånd av panik

SKÅNE.

En elev som upprepade gånger blivit fasthållen av personal på en förskola bör få skadestånd, det anser Barn- och elevombudet.

Av
Sofia Sundqvist

Förskolepersonalen ska vid flera tillfällen ha reagerat på en medarbetares hantering av en elev.

Bland annat har de sett hur medarbetaren använt sig av fasthållningar trots att det varit tydligt att barnet inte velat vara där.

Personalen har då haft samtal med medarbetaren, som inte har velat lyssna på kritiken och uttryckt att ”de ska låta hen få göra vad denne vill och inte lägga sig i”.

Medarbetaren ska också ha påstått att det funnits en överenskommelse gällande hanteringen av barnet, mellan hen och barnets vårdnadshavare.

När förskolepersonalen kontrollerade påståendet med vårdnadshavarna visade det sig inte stämma.

Nu vill Barn- och elevombudet (BEO) att förskolan ska betala 35 000 kronor i skadestånd till eleven.

En sakkunnig psykolog har i ärendet bedömt att barnet har utsatts för ”starkt obehag utan försvarlig anledning”.

I anmälan understryker psykologen också att ett barn i upprört tillstånd får ökat behov av rörelsefrihet på grund av adrenalinpåslaget, och att det handlar om ren överlevnadsinsikt när barnet sparkar med benen och dylikt.

Därför anser psykologen att en fasthållning i det läget är både olämpligt och fysiskt farligt då barnet inte kan syresättas ordentligt.

Psykologen har också uttryckt vikten av samarbetsmetoder i en pedagogisk professionell verksamhet, istället för kontroll och kamp.

Publicerad 09 July 2019 14:50