Svart olja upptäcktes i Oskarsfridsdammen.

Svart olja upptäcktes i Oskarsfridsdammen. Foto: Lomma kommun

Olja upptäckt i damm – utreds som miljöbrott

Kommunen har polisanmält oljeläckage från industriområde

LOMMA.

Den 10 juni upptäcktes att olja läckt ut i Oskarsfridsdammen. Nu har kommunens miljöenhet polisanmält händelsen som misstänkt miljöbrott.

Av
Lena Karlsson

Oljan som rinner ut från ett dike i Oskarsfridsdammen ligger i närheten av ett industriområde. Mer än så kan kommunen inte uppge eftersom anmälan omfattas av förundersökningssekretess.

– Det är svårt att uppskatta hur mycket det rör sig om, men där finns svart olja på vattenytan, säger miljöinspektör Johan Persson på kommunens miljöenhet.

Länsar lades ut för hindra mer av den svarta oljan att rinna ut i dammen från diket.

Länsar lades ut för hindra mer av den svarta oljan att rinna ut i dammen från diket. Foto: Lomma kommun

När olyckan uppdagades kom först Räddningstjänsten till platsen. Därefter har VA Syd tagit över saneringsarbetet.

– Det kommer lite olja hela tiden, men den fångas upp av länsar innan den rinner ut i dammen. Den olja som redan runnit ut sugs upp. Det finns även vegetation i form av vass som tas bort så att inga fåglar eller andra djur råkar få olja i sina fjädrar.

Saneringen kommer att pågå ett tag framöver eftersom olja påträffats uppströms mynningen.

Saneringen kommer att pågå ett tag framöver eftersom olja påträffats uppströms mynningen. Foto: Lomma kommun

Dammen har ett rikt djur- och fågelliv. Men några skadade fiskar eller fåglar har inte upptäckts. Eftersom det finns rester av olja uppströms mynningen kommer saneringsarbetet att pågå ett tag framöver.

Hur lång tid tror ni det tar?

– Svårt att säga. Det beror på yttre faktorer som om det blir regn eller inte, säger Johan Persson.

Publicerad 25 June 2019 11:55