Håkan Sezgin är en av de boende på Hedmätaren som motsätter sig att ett andra LSS-boende startar i villaområdet.

Håkan Sezgin är en av de boende på Hedmätaren som motsätter sig att ett andra LSS-boende startar i villaområdet. Foto: Markus Celander

Protester mot ett andra LSS-boende i villaområdet: "Vi känner oss lurade"

"Det är inte lämpligt med alla barn som rör sig här"

BUNKEFLOSTRAND.

Malmö stad vill ge bygglov för ett andra LSS-boende i villaområdet Hedmätaren, intill familjen Sezgins tomt. Pappa Håkan Sezgin är kritisk mot planerna. ”Enligt detaljplan ska där endast vara möjligt att uppföra bostäder. Dessutom vill de även bygga på prickat område”, säger han.

Av
Markus Celander

Lite drygt 100 meter från familjen Sezgins villa ligger redan ett LSS-boende.

– Hur många LSS-boende kan man egentligen placera i ett litet villaområde? Var går gränsen? undrar Håkan Sezgin.

När han köpte tomten 2013 stod det ingenting i vare sig informationen han fick eller i detaljplanen om att ett LSS-boende kunde uppföras på andra sidan staketet.

– Hade jag vetat det hade jag inte köpt tomten. Jag har absolut inget mot handikappade, men man vet aldrig hur det kommer att fungera med LSS-boende. Det kan vara lugnt och fredligt, men det kan även bli våldsamt. Det beror helt och hållet på vem som bor där.

Han har investerat en hel del i sitt boende – 1,6 miljoner kronor för själva tomten, och till det villan han byggt.

– Området såldes in som lugnt och tryggt för barnfamiljer. Vi känner oss lurade. Malmö stad tvingar oss att flytta härifrån, och jag får garanterat en miljon mindre nu för min villa.

Nu pågår grannehörande, då boende i närheten av det planerade LSS-boendet får tycka till.

– Jag har redan lämnat in mitt yttrande. Det är inte lämpligt med ännu ett LSS-boende här, med alla barn som rör sig här. Och jag är inte ensam här om att tycka det.

LSS-boendet är tänkt att byggas på tomten bakom Håkan Sezgin.

LSS-boendet är tänkt att byggas på tomten bakom Håkan Sezgin. Foto: Markus Celander

Richard Kjellström på stadsbyggnadskontoret handlägger det aktuella bygglovsärendet.

– LSS räknas som bostad. Det är en form av boende, det är ingen institution, och det finns inget i gällande detaljplan som bestämmer vilken form av boende som avses, utan endast att det är ett boende som kan uppföras på fastigheten.

Att någon detaljplansändring skulle krävas på grund av prickad mark tror han inte är sannolik.

– Det rör sig om en liten avvikelse, menar jag, som rör att balkongerna till viss del hänger ut en bit över en prickad yta. Och så gäller det ett staket som förvaltningen som söker bygglov vill uppföra. Enligt detaljplan ska det vara en häck utåt cykelbanan, men vi menar att man helt enkelt kan sätta upp staketet innanför häcken i stället.

Det finns redan ett LSS-boende en bit ifrån. Hur många LSS-boenden kan man ha i ett villaområde?

– Min roll är att bedöma det inkomna bygglovet utifrån gällande detaljplan och övrig lagstiftning. Det finns inget som reglerar antalet LSS-boende inom detaljplanen. Om det inkommer erinran från hörda grannar avseende detta så får frågan prövas i överinstans.

Publicerad 23 June 2019 13:00