Johan Johnmark och Esperödseken när man i början av 2019 mätte omkretsen och bedömde dess livskraft.

Johan Johnmark och Esperödseken när man i början av 2019 mätte omkretsen och bedömde dess livskraft. Foto: Privat.

Gigantisk ek blir naturminne: "Ett enormt träd"

Över nio meter i omkrets

KIVIK.

Den kända Esperödseken med sina 921 centimeter i omkrets blir nu ett naturminne. Nu tar länsstyrelsen över skötseln och trädet ska få stå kvar så länge det går.

Av
André Kvist

Ingen vet exakt hur gammal eken i Esperöd egentligen är. När Carl von Linné i mitten på 1700-talet lade märke till det mäktiga trädet var den redan en gamling. Somliga menar att den har bortåt tusen år på nacken medan andra säger minst 500 år. Svårigheten i att bestämma ålder beror på att ekar dör inifrån, så kallad mulm bildas som är ett brunt sågspånpulver, och årsringarna försvinner därmed.

– Det är väldigt svårt att bedöma ekars ålder. Jag uppskattar att den är äldre än 1500-talet. Rent teoretiskt kan man borra och göra antaganden men det blir mest spekulationer. Den är riktigt gammal i alla fall, så mycket är klart, säger Johan Johnmark, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Skåne.

Esperödseken uppges vara Skånes femte grövsta och har en omkrets på hela 921 centimeter. Vid en omröstning 2008 röstades den fram som länets pampigaste. Nyligen tog länsstyrelsen beslut att förklara den ett naturminne så oavsett död eller levande kommer den att skyddas och stå kvar.

– Målsättningen är att den ska få leva sin tid ut och även i död skepnad så har ett sådant här enormt träd ett oerhört värde för insekter och svampar som är beroende av den. En normalstor ekstubbe kan stå kvar i 50 år, så oavsett kommer denna ek finnas kvar under mycket lång tid framöver.

Trädet verkar vara vid god hälsa trots sin höga ålder. Den står i arboretet i Kiviks Esperöd som bevisligen har gynnsamma förhållande då det finns fler träd här som nått en högaktningsvärd ålder. Enligt Johan Johnmark är detta ett av få träd i denna storleksordning.

– Det finns några riktiga jättar, men detta är ett av de största, säger han.

Beslutet vinner laga kraft den 8 juni om det inte överklagas.

Publicerad 22 May 2019 09:09