Antalet värnpliktiga föreslås öka med 5 000 man per år.

Antalet värnpliktiga föreslås öka med 5 000 man per år. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Förslag: Så många fler ska göra lumpen i Sverige

Men finansieringen är inte säkrad

SVERIGE. Försvarsberedningen föreslår flera satsningar för att stärka Sveriges förmåga i händelse av en väpnad konflikt. Bland annat vill politikerna öppna fyra nya regementen och öka antalet värnpliktiga per år från 3 000 till 8 000 personer.

De nya satsningarna ska genomföras under perioden 2021-2025 och beräknas kosta 84 miljarder kronor.

Norrlands dragonregemente återupprättas i Arvidsjaur samtidigt som Göteborg får en ny amfibiebataljon.

Ytterligare två regementen föreslås. Beredningen nämner Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund som möjliga placeringar.

Sveriges nära samarbete med Finland stärks ytterligare genom att man inrättar en brigad med 5 000 soldater som ska kunna verka i vårt östra grannland.

Gotlands strategiskt viktiga läge understryks ännu en gång och politikerna vill se en förstärkt mekaniserad bataljon på ön.

Krigsorganisationen utökas dessutom från 60 000 till 90 000 personer och antalet värnpliktiga föreslås bli 5 000 fler per år.

Politikerna vill även satsa på materiel. Parallellt med att 60 nya Jas 39 Gripen E tillförs ska fler av dagens cirka 90 Jas Gripen C/D behållas. Det innebär att Sverige bibehåller ett relativt stort flygvapen.

Alla stridsvagnar uppdateras samtidigt som marinens fem Visbykorvetter utrustas med luftvärnsrobotar. Antalet ubåtar utökas från fyra till fem. Något som försvarsberedningens ordförande, Björn von Sydow (S), menar är nödvändigt.

– Dagens krigsorganisation är inte utformad för kunna möta ett väpnat angrepp.

Rapporten har nu överlämnats till regeringen som väntas lägga en försvarsproposition nästa år.

Men det finns smolk i bägaren. Socialdemokraterna vill inte binda upp sig för en budget på 84 miljarder kronor. Av den anledningen har de fyra borgerliga partierna valt att inte underteckna rapporten, även om de stödjer innehållet.

Publicerad 15 May 2019 10:01